Parliament sets up special committees and a permanent subcommittee

Source: European Parliament (EP) i, published on Friday, June 19 2020, 8:00.

Een grote meerderheid van het Europees Parlement i is donderdag akkoord gegaan met het opzetten van drie tijdelijke bijzondere commissies voor één jaar en één permanente subcommissie.

Na het voorstel van de Conferentie van Voorzitters i (de parlementsvoorzitter en de voorzitters van de politieke fracties) heeft de plenaire vergadering de verantwoordelijkheden, samenstelling en de termijn van de drie bijzondere commissies en de subcommissie belastingen vastgesteld. Tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering zal bekend worden gemaakt welke parlementariërs zitting zullen nemen in deze commissies.

Subcommissie belastingen

Na meerdere bijzondere commissies en een onderzoekscommissie, om de verschillende belastinglekken en -schandalen van de afgelopen jaren te onderzoeken, heeft het Parlement vandaag een permanente vorm gegeven aan dit beleidsterrein. Op deze manier blijft er aandacht bestaan voor bovenstaande thema´s.

In de subcommissie belastingen zullen dertig leden plaatsnemen. Zij zullen zich voornamelijk bezighouden met de strijd tegen belastingfraude, belastingontwijking en belastingontduiking evenals met financiële transparantie voor belastingdoeleinden.

Op dit moment zijn er twee andere subcommissies. De eerste op het gebied van Mensenrechten en de andere op het gebied van Veiligheid en Defensie. Beide commissies vallen onder de EP-Commissie Buitenlandse Zaken.

Bijzondere commissies

Het parlement kan voor specifieke zaken bijzondere commissies oprichten. De commissies die vandaag zijn opgericht zijn ingesteld voor twaalf maanden. Deze periode kan worden verlengd. In elke commissie zullen 33 Europarlementariërs zetelen. De bijzondere commissie kankerbestrijding is specifiek opgericht om de mogelijkheden voor concrete acties van de EU i te evalueren. Ook zal de commissie wetgeving en andere mogelijkheden identificeren om kanker te voorkomen en te bestrijden. Daarnaast zal de commissie op zoek gaan naar de beste manieren om onderzoek te ondersteunen. Alle details over de competenties van de commissie kunt u hier vinden.

De bijzondere commissie buitenlandse inmenging in alle democratische processen in de EU, inclusief desinformatie zal, onder meer, een grondige analyse maken van onderzoeken die aantonen dat cruciale electorale regels werden geschonden of werden omzeild.

De taak van commissie is om mogelijke gebieden op sociale mediaplatformen te identificeren waar wetgevende en niet-wetgevende acties nodig zijn. Ook zal de commissie suggesties doen voor gecoördineerde actie op EU-niveau tegen hybride dreigingen. Verder zal de commissie informatiecampagnes en strategische communicatie door kwaadwillende derde landen die de EU schaden identificeren. Alle details over de competenties van de commissie kunt u hier vinden.

De bijzondere commissie artificiële intelligentie zal de impact en uitdagingen bij het opzetten van AI bestuderen. Daarnaast zal de commissie een stappenplan opstellen met EU-doelstellingen op het gebied van AI en de stappen vaststellen die genomen moeten worden om deze doelstellingen te bereiken. Meer details over de competenties van de commissie kunt u hier vinden.

Achtergrond

Volgens het reglement van het Europees Parlement zal de termijn van een bijzondere commissie (Regel 207) niet langer zijn dan twaalf maanden, behalve wanneer het Parlement de termijn verlengt bij het verstrijken ervan. De termijn van een onderzoekscommissie is twaalf maanden (Regel 208) en kan twee keer met drie maanden worden verlengd. Subcommissies hebben geen vastgestelde termijn (Regel 212). Bijzondere commissies, onderzoekscommissies en subcommissies kunnen geen wetgeving aannemen.

Subcommissies mogen worden opgericht wanneer hun gerelateerde permanente commissie wordt opgericht of op het verzoek van een al opgerichte permanente commissie, wanneer dit in het belang is van laatstgenoemde en onder voorbehoud van voorafgaande toestemming door de Conferentie van Voorzitters. De verantwoordelijkheden van een commissie zijn duidelijk omschreven.

  • De bijzondere commissies zullen zich bezighouden met kankerbestrijding, artificiële intelligentie en buitenlandse inmenging, inclusief desinformatie
  • Economische en Monetaire Zaken krijgt subcommissie die zich zal bezighouden met belastingen