Greek Presidency of the EU

Source: Europa Nu.
Logo Grieks voorzitterschap 2014

Van 1 januari tot en met 30 juni 2014 was Griekenland voor de vijfde keer voorzitter i van de Raad van de Europese Unie i. Griekenland nam het stokje over van Litouwen. Tijdens het voorzitterschap werkte Griekenland nauw samen in een trojka i met Litouwen en Ierland, die vóór Griekenland het voorzitterschap van de EU bekleedden.

Italië i heeft op 1 juli 2014 het voorzitterschap van Griekenland over genomen.

1.

Prioriteiten Grieks voorzitterschap

Het voorzitterschap van Griekenland richtte zich op het herstellen van het vertrouwen van de burger in de economie en wilde stabiliteit in Europa creëren. In de context van de eurocrisis betekende dit dat het voorzitterschap zich richtte op economische groei en werkgelegenheid.

Economische groei en banen

Het Griekse voorzitterschap wilde economische groei en het creëren van banen veel meer met elkaar verbinden dan in veel van de bestaande afspraken en plannen het geval was. Het wilde een versterkt en goed te gebruiken versie van het 'Compact for Growth and Jobs' maken. Dat kon door er een investeringsprogramma van te maken dat moest werken volgens de lijnen van de regionale cohesiefondsen, waar ook een rol was weggelegd voor de Europese Investeringsbank i. Steun moest gaan naar projecten die banen opleveren.

Tegelijkertijd benadrukte het voorzitterschap dat begrotingsdiscipline onverminderd belangrijk blijft.

Verdere integratie eurozone

De eurozone moest volgens Griekenland verdere stappen maken bij het toezicht op nationale economieën i in het algemeen en de overheidsbegrotingen in het bijzonder. Wederom moest (banen)groei daar een prominente plek in krijgen. Ook de bankenunie i moest tijdens het voorzitterschap verder worden ingericht.

Migratiebeleid

Het Griekse voorzitterschap was bezorgd over de gevolgen van immigranten voor lidstaten aan de grens van de EU, en de landen die het economisch zwaar hebben, zoals Griekenland zelf. Daarom wilde Griekenland een aantal onderdelen van het migratiebeleid wijzigen.

Maritiem beleid

Voortbouwend op de eerdere voorzitterschappen van de trojka wilde Griekenland het bestaande maritieme beleid, gericht op economie, uitbreiden naar zaken als illegale migratie en veiligheidsvraagstukken.

Verkiezingen Europees Parlement

De verkiezingen voor het Europees Parlement hebben het werk van het voorzitterschap beïnvloed. Praktisch betekende dit dat veel besluitvorming in mei en juni door de verkiezingen op zich liet wachten. En omdat de uitslag van de verkiezingen voor het EP dit jaar ook invloed had op de benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie zijn de politieke en diplomatieke activiteit binnen de EU tijdens het Grieks voorzitterschap flink toegenomen.

Sober voorzitterschap

Hoewel het diplomatieke verkeer door de verkiezingen en de verdeling van topfuncties flink was toegenomen tijdens het Griekse voorzitterschap, heeft Griekenland het voorzitterschap sober willen inkleden. Zo wilde Griekenland minder dan 50 miljoen euro uitgeven aan het voorzitterschap, terwijl bij recente voorzitterschappen gemiddeld 60 tot 80 miljoen euro werd uitgegeven. De lagere bestedingen wilde het land onder meer bereiken door minder personeel in te zetten.

2.

Trojka Ierland, Litouwen, Griekenland

Griekenland vormde samen met de voorafgaande voorzitters Ierland en Litouwen een 'trojka i'. Dat betekent dat deze landen naast een eigen programma en de eigen prioriteiten ook een aantal zaken samen hebben aangepakt.

Het hoofddoel van het gezamenlijke beleidsprogramma van de landen was het versterken van de EU om de economische, financiële en sociale uitdagingen het hoofd te bieden.

3.

Resultaten Grieks voorzitterschap

Tijdens het voorzitterschap heeft Griekenland 67 wetsdossiers afgehandeld en heeft het voortgang geboekt met 15 wetsdossiers op verschillende terreinen. Onder het Grieks voorzitterschap is er ongeveer 40 procent van het beschikbare budget daadwerkelijk uitgegeven.

Volgens de Griekse Premier Antonis Samaras i was de voortgang met betrekking tot de Economische Monetaire Unie (EMU) de grootste prestatie van het Grieks voorzitterschap. Het volbrengen van een 'Single Resolution Mechanism Regulation' (een Europees afwikkelings- of resolutiemechanisme voor banken die toch in de problemen zijn geraakt), samen met het akkoord over het 'Single Resolution Fund', vormden een grote stap richting de voltooiing van de bankenunie. Ook is er volgens de Griekse premier dankzij EU-wetgeving vooruitgang geboekt met betrekking tot werkgelegenheid en economische groei.

Commissievoorzitter José Manuel Barroso i noemde ook de coördinatie van nationale economieën op Europees niveau een belangrijk vlak waarop het Grieks voorzitterschap positieve ontwikkelingen heeft weten te bewerkstelligen.

4.

Meer informatie