34971, nr. 21 - Motie Van den Berg/Veldman over een praktische uitvoeringstoets naast een statutaire toets door de NZa - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Deze motie werd op 2 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) en was mede ondertekend door Hayke Veldman (VVD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk in overleg te gaan met de NZa over de mogelijkheden om naast een statutaire toetsing ook een praktische uitvoeringstoets uit te voeren.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 2 oktober 2019, motie, nr. 21     KST3497121
Motie Van den Berg/Veldman over een praktische uitvoeringstoets naast een statutaire toets door de NZa
 

2.

Dossier