Drs. K.G. (Kathleen) Ferrier

foto Drs. K.G. (Kathleen) Ferrier
Source: Parlement.com.

Bevlogen en idealistische christendemocratische politica; jongste dochter van de eerste Surinaamse president. Was secretaris van SKIN (Samen Kerk in Nederland), de organisatie van migrantenkerken in Nederland. Daarvoor was zij onder andere ontwikkelingswerker in Latijns Amerika. Werd in 2002 Tweede Kamerlid voor het CDA en hield zich onder meer bezig met ontwikkelingssamenwerking en onderwijs. Kon worden beschouwd als vertegenwoordigster van de christelijke migranten. In 2010 was zij met Ad Koppejan i in de CDA-fractie opposante tegen de samenwerking met de PVV. Na haar Kamerlidmaatschap woonde en werkte zij vijf jaar in Hong Kong.

CDA
in de periode 2002-2012: lid Tweede Kamer

1.

First names

Kathleen Gertrud (Kathleen)

2.

Personal data

Place and date of birth
Paramaribo (Suriname), 8 March 1957

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 1999

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 20 September 2012
 • docent Mensenrechten, Asian University for Women Bangladesh, from 2016
 • betrokken bij de organisatie "Bright Hong Kong", from 2016 (medeoprichter)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/8)
 • voorzitter Nationale Unesco-Commissie, from 1 September 2019
 • lid Raad van Advies College voor de Rechten van de Mens, from 1 November 2019

Previous (2/33)
 • vicevoorzitter Raad van Toezicht NCRV (Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging)
 • ondervoorzitter Meerpartijen Initiatief HIV/Aids

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 March 2003 until 10 April 2007
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 10 April 2007 until 11 November 2010

Honorary positions (2/3)
 • ambassadeur The Mekong Club Hong Kong, from 2017
 • honorair professor mensenrechten Asian University for Women, from 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Keerde zich in 2010 met Ab Klink en Ad Koppejan in de CDA-Tweede Kamerfractie tegen samenwerking met de PVV. Op het buitengewone partijcongres op 2 oktober 2010 riep zij op tegen een resolutie te stemmen waarmee het groene licht werd gegeven voor voortzetting van de formatie. Op 5 oktober schaarde zij zich in de fractie echter wel achter het regeerakkoord, al behield zij de vrijheid om bij concrete voorstellen tegen te stemmen.

Private life (3/4)
 • Beide ouders waren aanvankelijk werkzaam als leraar
 • Zij is gehuwd met een predikant
 • Na haar vertrek uit de Kamer woonde en werkte zij van 2013 tot 2018 in Hong Kong

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.