Drs. A.J. (Ad) Koppejan

foto Drs. A.J. (Ad) Koppejan
bron: Ad Koppejan
Source: Parlement.com.

Politicus en ondernemer uit een christelijk Zeeuwse middenstandsgezin, die in 2006 voor het CDA in de Tweede Kamer kwam. Speelde in 2010 een opvallende rol toen hij zich met Kathleen Ferrier i lange tijd verzette tegen samenwerking met de PVV. Begon zijn politieke loopbaan als voorzitter van het CDJA i en was voor zijn voorzitterschap ook medewerker van een CDA-Tweede Kamerlid. Hij was daarna bestuurder van de Vervoersbond CNV en hoofd communicatie van het Havenbedrijf Amsterdam en vervolgens zelfstandig ondernemer. Als Zeeuws Kamerlid was hij woordvoerder visserij- en waterbeleid en later ook economische zaken. Hield zich onder andere bezig met administratieve lasten, maatschappelijk verantwoord ondernemen en kredietunies. Voornaam tegenstander van het ontpolderen van de Hedwigepolder. Energiek en werkzaam Kamerlid.

CDA
in de periode 2006-2012: lid Tweede Kamer

1.

First names

Adriaan Jacobus (Ad)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zoutelande (Zld.), 2 October 1962

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

 • zelfstandig ondernemer/eigenaar/directeur "Swinth" (consultancy, ontwikkelen van internetconcepten en -producten en projectmanagement van internet- en communicatieprojecten), ''E-Grant'' (ondersteunen van online dienstverlening van overheden) en ''Informatie Veiligheid Overheid-Partners'', vanaf januari 1999 (tevens directeur retailplatform.com b.v. en Elsenbeheer b.v.)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 20 September 2012
 • project- en interim-manager, geassocieerd met Bureau Berenschot, from September 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/5)
 • lid en voorzitter CvTA (College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten), from 1 July 2018
 • lid college van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Zoutelande

Previous (2/5)
 • voorzitter jury MSC Duurzame Vangst Prijs in 2013
 • penningmeester Stichting Cruise Toerisme Zeeland, from 2014 until 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions
voorzitter Comité van aanbeveling Stichting voor stimulering van topsportjudo voor jongeren in Zeeland

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Bracht in 2012 een initiatiefnota uit over acquisitiefraude en spookfacturen (32.233)
 • Nam het initiatief om kredietunies weer mogelijk te maken in Nederland $B vkufjfzjnxic

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Oprichter en contactpersoon vanuit de CDA Tweede Kamerfractie van het CDA Theologen Netwerk (2010 – 2012)
 • Trok zich in 2012 terug als Tweede Kamerkandidaat, nadat hij op de ontwerp-kandidatenlijst op plaats negentien was gezet.
 • vanuit het CDA actief in het politiek netwerk Jaar van de Ruimte, (2014 – 2016)

Private life
 • Komt uit een vrijgemaakt-gereformeerd gezin
 • Zijn echtgenote was Statenlid voor het CDA in Zeeland

Campaign trail
 • Was in 1998 nummer 37 op de CDA-kandidatenlijst en werd niet gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.