Drs. H.S. (Hayke) Veldman

foto Drs. H.S. (Hayke) Veldman
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Als historicus opgeleide VVD'er die met onderbreking van een half jaar tussen 2014 en 2021 in de Tweede Kamer zat. Was geruime tijd beleidsmedewerker bij diverse gemeenten, waaronder Eindhoven en Arnhem en in 2010-2014 eigenaar van een eigen adviesbureau. Daanaast was hij fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Nijmegen. Hield zich als Tweede Kamerlid met uiteenlopende zaken bezig, zoals de Omgevingswet, drugs en voedselkwaliteit, maar kreeg vooral in de periode 2020-2021 bekendheid als 'coronawoordvoerder' van zijn fractie. Was toen ook de woordvoerder zorg, waaronder de Zorgverzekeringswet, zorgtoeslag en het gezondheidstoezicht vielen. Van februari 2019 tot maart 2021 was hij tevens voorzitter van de commissie voor Europese Zaken, waardoor hij nauw betrokken was bij de (toen) aanstaande brexit en de gevolgen voor Nederland.

VVD
in de periode 2014-2021: lid Tweede Kamer

1.

First names

Habbo Siebold (Hayke)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zoetermeer, 5 November 1969

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 2001

4.

Main functions and occupations

 • eigenaar en bestuursadviseur 'Veldman training en advies', from August 2010 until June 2014
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 June 2014 until 23 March 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 October 2017 until 31 March 2021
 • strategisch adviseur 'Bureau Veldman', from 3 September 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • voorzitter KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwembond), from 21 May 2022
 • lid college ATR (Adviescollege Toetsing Regeldruk), from 1 February 2022

Previous (2/10)
 • voorzitter Auditcommissie, gemeente Nijmegen, from April 2010 until July 2014
 • voorzitter rekenkamercommissie, gemeente Rheden, from April 2011 until July 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • ondervoorzitter algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 12 December 2017 until 31 March 2021
 • voorzitter vaste commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 February 2019 until 31 March 2021

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/7)
 • Diende in 2020 samen met Corinne Ellemeet (GL) een initiatiefwetsvoorstel in over vergroting van de invloed van zorgverleners (35.660)
 • Bracht in 2020 een initiatiefnota uit over het anticiperen op toekomstscenario's: beschikbaarheid van vaccins en antibiotica (35.676)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until February 16, 2021.