Drs. H.S. (Hayke) Veldman

foto Drs. H.S. (Hayke) Veldman
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Hayke Veldman (1969) was van 31 oktober 2017 tot 31 maart 2021 Tweede Kamerlid voor de VVD. Eerder was hij dat van 25 juni 2014 tot 23 maart 2017. Hij was geruime tijd beleidsmedewerker bij diverse gemeenten, waaronder Eindhoven en Arnhem. In 2010-2014 was hij eigenaar van een eigen adviesbureau. De heer Veldman was verder fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Nijmegen. Hij was woordvoerder zorg (cure), waaronder Zorgverzekeringswet, zorgtoeslag, drugs, voedselkwaliteit, genees- en hulpmiddelen, gezondheidstoezicht en infectieziektebestrijding. Van 2019 tot maart 2021 was hij tevens voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken.

VVD
in de periode 2014-2021: lid Tweede Kamer

1.

First names

Habbo Siebold (Hayke)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zoetermeer, 5 November 1969

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 2001

4.

Main functions and occupations

  • manager zorg- en welzijnsbeleid, gemeente Helmond, from May 2007 until August 2010
  • eigenaar en bestuursadviseur 'Veldman training en advies', from August 2010 until June 2014
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 June 2014 until 23 March 2017
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 October 2017 until 31 March 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/10)
  • voorzitter Auditcommissie, gemeente Nijmegen, from April 2010 until July 2014
  • voorzitter rekenkamercommissie, gemeente Rheden, from April 2011 until July 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
  • ondervoorzitter algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 12 December 2017 until 31 March 2021
  • voorzitter vaste commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 19 February 2019 until 31 March 2021

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/7)
  • Diende in 2020 samen met Corinne Ellemeet (GL) een initiatiefwetsvoorstel in over vergroting van de invloed van zorgverleners (35.660)
  • Bracht in 2020 een initiatiefnota uit over het anticiperen op toekomstscenario's: beschikbaarheid van vaccins en antibiotica (35.676)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until February 16, 2021.