Prof.Mr. E.C.M. (Erik) Jurgens

foto Prof.Mr. E.C.M. (Erik) Jurgens
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Erudiete telg uit katholieke Unileverfamilie. Aanvankelijk actief op de linkervleugel van de KVP i in Amsterdam en in 1968 medeoprichter van de PPR, voor welke partij hij in 1972-1975 Tweede Kamerlid was. Vanaf 1975 tien jaar voorzitter van de NOS en vervolgens hoogleraar staatsrecht en parlementsrecht. Stapte later over naar de PvdA en werd ook voor die partij Tweede Kamerlid en vervolgens een vooraanstaand lid (en ondervoorzitter) van de Eerste Kamer. Hoffelijke politicus die betrokken was bij uiteenlopende culturele en maatschappelijke activiteiten. Gezaghebbend woordvoerder staatsrecht, mediarecht en Europese samenwerking en als lid van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa actief verdediger van burgerlijke vrijheden. Bediende zich in debatten graag van Latijnse zegswijzen.

PvdA, PPR
in de periode 1972-2007: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Erik Constant Maria (Erik)

Place and date of birth
Altona (Duitsland), 24 November 1935

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 1961 until March 1968 (behoorde tot de zgn. christen-radikalen)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), from July 1968 until 9 February 1982
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 9 February 1986

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 December 1972 until 23 September 1975
 • ambteloos, from 1985 until 1986
 • bijzonder hoogleraar mediarecht, Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, from September 1986 until 1991
 • deeltijd-hoogleraar staats- en bestuursrecht, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1 January 1987 until 1 January 1999
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 February 1990 until 17 May 1994
 • bijzonder hoogleraar recht van het parlementair stelsel, Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht, from December 1991 until November 2000
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 13 June 1995 until 12 June 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/28)
 • voorzitter VOB (Vereniging van Openbare Bibliotheken), from 1 January 2004 until January 2012
 • voorzitter Raad van Toezicht "Stichting '40-'45", from 2004

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/10)
 • eerste ondervoorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 24 June 2003 until 12 June 2007
 • ondervoorzitter commissie Europese wetgeving na de invoering van de Grondwet voor Europa (Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 November 2003 until 12 June 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/14)
 • Vroeg regelmatig aandacht voor mogelijke strijdigheid van wetgeving met de Grondwet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 2003 bij een wetsvoorstel over het verlenen van geweldsbevoegdheden aan Duitse bewakers van het Duits/Nederlandse legerkorps, in 2004 bij het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Statuut voor het Internationaal Strafhof (relatie met artikel 91 van de Grondwet) en in 2007 bij een wetsvoorstel tot uitvoering van een EG-richtlijn over het openbaar overnamebod (mogelijke strijdigheid met artikel 81 van de Grondwet).
 • In 2012 diende minister Kamp een wetsvoorstel in om in diverse wetten op het gebied van sociale zaken delegatiebepalingen met afwijkingsbevoegdheid aan te passen danwel te schrappen. In de titel van dit wetsvoorstel wordt verwezen naar de motie-Jurgens c.s. $O kamerstuk 33.133
 • Mede op zijn initiatief debatteerde de Eerste Kamer op 15 mei 2007 over een kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport 'De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie', over de versnelde implementatie van EU-richtlijnen en over de bijzondere totstandkomingsprocedures voor en parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving.

Dissenting voting behaviour (0/10)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Werd in december 1972 na loting vierde ondervoorzitter van de Kamer. Bij de derde stemming hadden hij en Van der Mei (CHU) beiden 59 stemmen behaald.
 • Behoorde in 1981/1982 tot de Godebald-groep in de PPR, die voorstander was van samenwerking met de PvdA (en D66) in plaats van met PSP en CPN
 • Werd in juni 2003 bij de verkiezing van de voorzitter van de Eerste Kamer in de tweede stemmingsronde met 37 tegen 34 stemmen verslagen door mevrouw Timmerman-Buck (CDA). In de eerste stemmingsronde was Schuyer (D66) de derde kandidaat.

Campaign trail
 • Stond in 1967 op de achttiende (onverkiesbare) plaats op de KVP-kandidatenlijst in de kieskringen in Noord- en Oost-Nederland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • NRC Handelsblad, 10-12-1986
 • Ned. Patriciaat, 1999

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.