35207, nr. 6 - Motie Koopmans c.s. over wegnemen van oneigenlijke voordelen vanwege de status van ontwikkelingsland - China

Deze motie werd op 30 september 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Sven Koopmans (VVD) i en was mede ondertekend door Roelof Bisschop (SGP) i, Martijn van Helvert (CDA) i, Sjoerd Sjoerdsma (D66) i en Joël Voordewind (CU) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, een brede internationale coalitie te bouwen om te bewerkstelligen dat China niet langer oneigenlijke voordelen geniet vanwege de status van ontwikkelingsland bij de WTO en in andere organisaties, en de Kamer uiterlijk mei 2020 te informeren over de voortgang ter zake.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 30 september 2019, motie, nr. 6     KST352076
Motie Koopmans c.s. over wegnemen van oneigenlijke voordelen vanwege de status van ontwikkelingsland
 

2.

Dossier