Europese Commissie wil samenwerking met overheden bij openbare raadplegingen

Tuesday, September 24 2019, 15:00

DEN HAAG (PDC i) - De Europese Commissie i heeft gereageerd op verschillende aanbevelingen van de Europese Rekenkamer i (ERK) voor het verbeteren van de openbare raadplegingen van de EU i. Het grootste deel van de aanbevelingen werd (deels) aangenomen. Ook de vervolgstappen werden toegelicht.

  • De ERK vindt dat de Commissie meer moet doen om burgers te bereiken bij openbare raadplegingen, zogenoemde 'outreach' activiteiten. De Commissie wil hiervoor meer gaan samenwerken met lokale, regionale en nationale overheden. Wel moeten de 'outreach' activiteiten onder andere in verhouding met de financiële capaciteiten staan.
  • Verder vindt de ERK dat de Commissie raadplegingen en bijbehorende documenten in alle officiële talen moet aanbieden. De Commissie is het hier deels mee eens. De raadplegingen van grote iniativen en bijbehorende webpagina's worden al vertaald in alle EU i talen, maar de Commissie is het er niet mee eens om alles te vertalen. Dit zou financieel niet in verhouding staan en het zou het beleidsproces vertragen. Wanneer het relevant en proportioneel is zal de Commissie overwegen alle bijbehorende documenten wel te vertalen.
  • De ERK wijst ook op strengere normen voor gegevensverwerking en beveiliging om de resultaten van de raadpleging te beschermen tegen manipulatie. De Commissie is het hier mee eens maar wil daarbij wel waken voor de eenvoud van participatie aan de raadpleging. Ook vindt de ERK dat de Commissie meer moet doen met de uitkomsten van de raadplegingen te delen met deelnemers. De Commissie gaat kijken naar de technische mogelijkheden voor het uitbreiden van het portaal "Geef uw Mening!"

De Europese Rekenkamer i onderzocht 26 openbare raadplegingen van de Commissie uit de periode 2016 tot 2018. Er werd gecontroleerd of de Commissie erin was geslaagd burgers en belanghebbenden te bereiken, en of ze hun bijdrage benutte. Ook hielden de controleurs een enquête om de tevredenheid van deelnemers aan de raadplegingen te bepalen.

Jaarlijks organiseert de Commissie ongeveer 100 openbare raadplegingen. De betrokkenheid van burgers bij het beleidsproces is essentieel voor de democratische legitimiteit van de Europese Unie i. De Commissie raadpleegt burgers en belanghebbenden via het portaal "Geef uw Mening!" over hun standpunten.

Bron: Europese Rekenkamer, Europese Commissie