Europese Commissie schiet tekort in het bereiken van burgers voor openbare raadplegingen

Tuesday, September 10 2019, 16:20

DEN HAAG (PDC i) - De Europese Rekenkamer i vindt dat de Europese Commissie i meer moet doen om burgers te bereiken voor openbare raadplegingen. Iniatieven van groot openbaar belang zouden in alle 24 officiële talen van de EU i beschikbaar moeten zijn. Daarnaast moeten de enquêtes lezervriendelijker worden, aangezien ze op dit moment soms lang en complex zijn. Ook adviseert de Rekenkamer dat deelnemers van de openbare raadplegingen beter geïnformeerd zouden moeten worden over de resultaten. De feedback aan de respondenten is op dit moment ontoereikend. Verder moeten er strengere normen voor gegevensverwerking en -beveiliging komen om de resultaten van de raadpleging te beschermen tegen manipulatie.

De Europese Rekenkamer onderzocht 26 openbare raadplegingen van de Commissie uit de periode 2016 tot 2018. Er werd gecontroleerd of de Commissie erin was geslaagd burgers en belanghebbenden te bereiken, en of ze hun bijdrage benutte. Ook hielden de controleurs een enquête om de tevredenheid van deelnemers aan de raadplegingen te bepalen. De conclusie was dat de kwaliteit van de openbare raadplegingen zeer hoog was. Om een grotere deelname echter te kunnen bevorderen, bevelen zij de Commissie aan de wijze waarop zij burgers benadert te verbeteren.

Jaarlijks organiseert de Commissie ongeveer 100 openbare raadplegingen. De betrokkenheid van burgers bij het beleidsproces is essentieel voor de democratische legitimiteit van de Europese Unie i. De Commissie raadpleegt burgers en belanghebbenden via het portaal "Geef uw Mening!" over hun standpunten. Gemiddeld kreeg de Commissie per consultatie 2000 reacties. Er waren echter ook uitschieters. Zo kreeg de raadpleging over de omschakeling tussen zomer- en wintertijd een recordaantal van 4,6 miljoen reacties. Er was ook een consultatie met slechts drie deelnemers.

De Europese Rekenkamer controleert de begroting van de Europese Unie. Daarnaast onderzoekt en controleert zij op eigen iniatief projecten die met Europese middelen worden gefinancierd op doelmatigheid en efficiëntie.

Bron: Europese Rekenkamer