Rutte gaat niet in op vragen over lekken Prinsjesdagplannen

Monday, September 2 2019, 13:39

DEN HAAG (PDC i) - Premier Mark Rutte i zal de Tweede Kamer niet vóór Prinsjesdag informeren over uitgelekte plannen. Hij gaat daarmee niet inhoudelijk in op drie series Kamervragen van Ronald van Raak i (SP i).

Van Raak stelde op 22, 26 en 30 augustus vragen nadat via De Telegraaf en RTL Nieuws kabinetsplannen waren uitgelekt. De premier volstond vandaag met drie keer het volgende antwoord:

"Laat ik vooropstellen dat ik zeer veel waarde hecht aan adequate informatievoorziening aan uw Kamer, ook met betrekking tot plannen voor Prinsjesdag, die hun beslag krijgen in de begrotingswetten, het Belastingplan en de Miljoenennota.

Het besluitvormingsproces hierover is nog niet afgerond. De besprekingen zijn nog gaande. De plannen van dit kabinet voor Prinsjesdag worden op de daarvoor aangewezen momenten met uw Kamer gedeeld zodat het besproken kan worden tijdens de algemene politieke beschouwingen, de algemene financiële beschouwingen en in de hierop volgende wetsbehandelingen."

Bron: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het opnieuw lekken van de plannen voor Prinsjesdag