Trojka Roemenië, Finland, Kroatië

Source: Europa Nu.

De drie achtereenvolgende EU-voorzitterschappen van Roemenië i, Finland i, Kroatië i werkten van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2020 samen als trojka i. Ze stelden gezamenlijk een beleidsprogramma op met punten waaraan zij als voorzittende landen werkten in deze periode.

Roemenië was voorzitter van 1 januari tot en met 30 juni 2019, Finland was voorzitter van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 en Kroatië sloot de trojka af met het voorzitterschap van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.

Deze trojka werd opgevolgd door de trojka van Duitsland, Portugal en Slovenië i.

1.

Gezamenlijke prioriteiten

Roemenië, Finland, Kroatië kwamen eind november 2018 een gezamenlijk programma overeen. In het programma werden de afzonderlijke prioriteiten van de drie voorzitterschappen op elkaar afgestemd. Tot die prioriteiten behoorden onder andere de volgende punten:

2.

Meer informatie