Croatian presidency of the EU (Croatian presidency)

Source: Europa Nu.
vlag van Kroatië
Bron: © PDC

Van 1 januari tot en met 30 juni 2020 vervulde Kroatië het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie. Kroatië volgde hiermee Finland i op. Kroatië is voor het eerst voorzitter van de Raad: het land trad in 2013 toe tot de EU en draait sindsdien mee in het roulerend systeem van voorzitterschappen.

De prioriteiten van het Kroatisch voorzitterschap sloten aan bij de gemeenschappelijke doelen van een zogenoemde trojka i, die Kroatië samen met Roemenië i en Finland vormde. Die doelen waren onder meer gericht op het versterken van het vertrouwen van burgers in de EU, een toekomstgericht klimaatbeleid en het versterken van de rol van de EU op het wereldtoneel.

Verder was de verwachting dat Kroatië tijdens het voorzitterschap te maken zou krijgen met de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (brexit i).

1.

Prioriteiten Kroatisch voorzitterschap

Het motto van het Kroatische voorzitterschap was: een sterk Europa in een wereld vol uitdagingen.

De prioriteiten waren:

  • een Europa dat ontwikkelt: evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de Unie en haar lidstaten
  • een Europa dat verbindt: versterking van de netwerkeconomie en het benutten van mogelijkheden
  • een Europa dat beschermt: veiligheid voor de Unie en haar burgers
  • een invloedrijk Europa: de EU als wereldleider en sterke partner voor buren

Werkzaamheden

Concreet hadden de werkzaamheden van het Kroatisch voorzitterschap toegespitst moeten worden op de volgende zaken:

Gevolgen COVID

Met het uitbreken van de coronacrisis veranderden de prioriteiten van de lidstaten, de EU en daarmee het voorzitterschap drastisch. Een aantal plannen werd uitgesteld of doorgezet naar een volgend voorzitterschap, en geplande toppen en evenementen werden afgelast of verhuist naar een online format.

2.

Meer informatie