Trojka Duitsland, Portugal, Slovenië

Source: Europa Nu.

De drie achtereenvolgende EU-voorzitterschappen van Duitsland, Portugal en Slovenië werken van 1 juli 2020 tot en met december 2021 samen als trojka i. Ze stellen een gezamenlijk beleidsprogramma op met punten waaraan zij als voorzittende landen gaan werken.

Duitsland is voorzitter van 1 juli tot en met 30 december 2020, Portugal is voorzitter van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 en Slovenië sluit de trojka af met het voorzitterschap van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

Het Duitse voorzitterschap wilde veel aandacht besteden aan het thema energie. De voortdurende pandemie en - op het hoogste politieke niveau - onderhandelingen over het meerjarig financieel kader eisten echter veel aandacht op. Portugal wilde veel aandacht schenken aan het versterken van het Europees sociaal model i. Slovenië legt daarnaast nadruk op het versterken van de positie van Europa in de wereld, onder meer door transatlantische relaties te versterken en de banden met buurlanden te versterken.

1.

Gezamenlijke prioriteiten

In juni 2020 hebben Duitsland, Portugal en Slovenië een eerste voorstel gepresenteerd waarin zij hun prioriteiten hebben bekendgemaakt. De overkoepelende prioriteit ligt bij het het herstel van de economie van de eurozone na de coronacrisis. Om dit herstel te bevorderen willen de drie lidstaten alle mogelijke maatregelen inzetten.

In dit herstel willen de drie landen de nadruk leggen bij duurzame en inclusieve groei. Daarbij spelen de groene i en digitale transities, die de Europese Commissie i voor ogen heeft, een belangrijke rol.

De trojka wil dan ook inzetten op een effectief cohesiebeleid i, dat moet zorgen voor economische stimulans door middel van investeringen en moet bijdragen aan een groener Europa.

Aan de digitale transitie wil de trojka met namen werken door in te zetten op bescherming tegen cybercriminaliteit en desinformatie. Hiervoor focusen zij op digitale vooruitgang en de versterking van digitale soevereiniteit in de EU.

2.

Meer informatie