Merkel en Cameron willen af van 'Spitzenkandidaten'

Monday, May 2 2016, 10:57

DEN HAAG (PDC i) - Bijna alle Europese regeringsleiders zouden een einde willen maken aan het systeem waarbij het Europees Parlement i de nieuwe Commissievoorzitter i kiest. Dat schrijft de Süddeutsche Zeitung op basis van een verslag dat afkomstig zou zijn van het Nederlands voorzitterschap i van de Raad. Met name de Duitse bondskanselier Merkel i en de Britse premier Cameron i zouden willen voorkomen dat het Europees Parlement de benoeming in 2019 opnieuw volledig naar zich toe trekt.

Bij de benoeming van een nieuwe voorzitter van de Europese Commissie i moet naar de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement worden gekeken, zo is vastgelegd in artikel 17 i van het Verdrag van Lissabon i. De Europese Raad i draagt in dit systeem nog steeds een kandidaat voor, maar het Europees Parlement moet deze kandidaat vervolgens wel goedkeuren. 

In die wetenschap besloten de fractieleiders in het EP in 2014 zelf kandidaten naar voren te schuiven. Afgesproken werd dat de kandidaat van de grootste fractie na de verkiezingen ook gesteund zou worden door de andere fracties. Op die manier werd de Europese Raad buiten spel gezet en konden de regeringsleiders niet om de kandidaat van de christendemocratische fractie i heen, de huidige Commissievoorzitter Juncker i.

In het Europees Parlement gaan stemmen op om deze procedure wettelijk te verankeren. Europarlementariërs Jo Leinen i en Danuta Hübner i willen hiermee de invloed van Europese burgers op het dagelijks bestuur in de EU vergroten en het Europees Parlement tot een echte volksvertegenwoordiging maken. De Raad wijst echter op de letterlijke tekst van artikel 17 en benadrukt dat ook nationale parlementen veelal niet zelf een kandidaat-premier voordragen.

Bronnen: