Jongste ministers

Source: Parlement.com.

Gemiddeld zijn ministers i en staatssecretarissen i bij hun eerste aantreden bijna 50 jaar. Er waren echter meerdere jonge ministers (onder de veertig jaar).

De allerjongste minister was A.W.J.J. baron van Hugenpoth tot Aerdt i, die in 1809 op 29-jarige leeftijd - overigens tegen zijn zin - minister van Justitie en Politie werd tijdens het bewind i van koning Lodewijk Napoleon. De vorst wilde graag een katholiek op die post.

Nadien was in januari 1948 de KVP'er Jan van den Brink de jongste minister. Hij was 32 jaar toen hij minister van Economische Zaken werd. Opvallend waren de jonge ministers in het kabinet-Den Uyl i. Dat waren Pronk (33 jaar), Lubbers (34 jaar), Van Kemenade (36 jaar) en Duisenberg (37 jaar).

Op dit moment is Ruben Brekelmans i de jongste minister.

1.

Jongste ministers

In onderstaand overzicht staan ministers die jonger dan 35 jaar waren bij aantreden. Neem contact op met de redactie van PDC voor een uitgebreider overzicht.

 

Meer over