Mr. C.J. Pické

foto Mr. C.J. Pické
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Kantonrechter in Tholen, die in het kabinet-Fransen van de Putte i in 1866 op 34-jarige leeftijd verrassend minister van Justitie werd. Fransen van de Putte i kende hem vanuit 'het Zeeuwse'. Na zijn kortstondige ministerschap officier van justitie en daarna rechter. Sloot zijn loopbaan af als burgemeester van Middelburg. Zette zich als schoolopziener in voor verbetering van het onderwijs in Zeeland. Ruim elf jaar Eerste Kamerlid voor de liberalen. Overleed op 55-jarige leeftijd.

liberaal
in de periode 1866-1887: lid Eerste Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Carolus Joannes

Place and date of birth
Koudekerke (Zld.), 21 April 1831

Place and date of death
Middelburg, 18 March 1887

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

3.

Main functions and occupations

 • minister van Justitie, tevens belast met zaken der Hervormde en andere Erediensten, behalve die der Rooms-Katholieke, from 10 February 1866 until 1 June 1866
 • officier van justitie, rechtbank arrondissement Middelburg, from 1 September 1866 until 1 November 1867
 • schoolopziener, derde schooldistrict (eilanden Tholen en Sint Philipsland) van Zeeland, from 7 December 1866 until 1 December 1870
 • raadsheer Provinciaal Gerechtshof te Middelburg, from 1 November 1867 until 1 January 1876 (gerechtshof opgeheven)
 • schoolopziener, eerste schooldistrict (Walcheren) van Zeeland, from 1 December 1870 until 1 November 1878
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 27 December 1875 until 11 October 1884 (voor Zeeland)
 • burgemeester van Middelburg, from 1 January 1880 until 18 March 1887
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 March 1887 (voor Zeeland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw, from 1 January 1875 until 23 April 1885
 • lid commissie voor de Noordpool-expeditie, from 31 March 1877

Derived functions
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from January 1881 until March 1881
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from December 1885 until April 1886

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak als Eerste Kamerlid enkele malen over onderwerpen op het gebied van justitie, financiën, waterstaat en Nederlands-Indië

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Heeft als minister eenmaal in de Eerste Kamer en driemaal in de Tweede Kamer gesproken
 • Zette zich als burgemeester in voor de aanleg van een duinwaterleiding en voor de reorganisatie van het onderwijs in Middelburg

Private life (3/4)
 • Had per 1 april 1887 ontslag gevraagd als burgemeester, maar overleed al voordien
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van jhr. J. Schuurbeque Boeije, lid Notabelenvergadering
 • Zijn vader was burgemeester van Koudekerke (1840-1850) en lid van Provinciale Staten van Zeeland

Campaign trail (3/4)
 • Was bij de algemene verkiezingen in 1868 Tweede Kamerkandidaat in het district Goes. Werd verslagen door P.H. Saaymans Vader (a.r.).
 • Werd in 1877 bij de periodieke verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Zeeland met 30 van de 31 stemmen gekozen
 • Werd in 1884 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Zeeland met 36 van de 41 stemmen herkozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 1071
 • Ned. Patriciaat, 1914

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.