Mr. C.J. Pické

foto Mr. C.J. Pické
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Kantonrechter in Tholen, die in het kabinet-Fransen van de Putte i in 1866 op 34-jarige leeftijd verrassend minister van Justitie werd. Fransen van de Putte i kende hem vanuit 'het Zeeuwse'. Na zijn kortstondige ministerschap officier van justitie en daarna rechter. Sloot zijn loopbaan af als burgemeester van Middelburg. Zette zich als schoolopziener in voor verbetering van het onderwijs in Zeeland. Ruim elf jaar Eerste Kamerlid voor de liberalen. Overleed op 55-jarige leeftijd.

liberaal
in de periode 1866-1887: lid Eerste Kamer, minister

1.

First names

Carolus Joannes

2.

Personal data

Place and date of birth
Koudekerke (Zld.), 21 April 1831

Place and date of death
Middelburg, 18 March 1887

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

4.

Main functions and occupations

 • minister van Justitie, tevens belast met zaken der Hervormde en andere Erediensten, behalve die der Rooms-Katholieke, from 10 February 1866 until 1 June 1866
 • raadsheer Provinciaal Gerechtshof te Middelburg, from 1 November 1867 until 1 January 1876 (gerechtshof opgeheven)
 • schoolopziener, eerste schooldistrict (Walcheren) van Zeeland, from 1 December 1870 until 1 November 1878
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 27 December 1875 until 11 October 1884 (voor Zeeland)
 • burgemeester van Middelburg, from 1 January 1880 until 18 March 1887
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 March 1887 (voor Zeeland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw, from 1 January 1875 until 23 April 1885
 • lid commissie voor de Noordpool-expeditie, from 31 March 1877

Derived functions
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from January 1881 until March 1881
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from December 1885 until April 1886

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak als Eerste Kamerlid enkele malen over onderwerpen op het gebied van justitie, financiën, waterstaat en Nederlands-Indië

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Heeft als minister eenmaal in de Eerste Kamer en driemaal in de Tweede Kamer gesproken
 • Zette zich als burgemeester in voor de aanleg van een duinwaterleiding en voor de reorganisatie van het onderwijs in Middelburg

Private life (3/4)
 • Had per 1 april 1887 ontslag gevraagd als burgemeester, maar overleed al voordien
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van jhr. J. Schuurbeque Boeije, lid Notabelenvergadering
 • Zijn vader was burgemeester van Koudekerke (1840-1850) en lid van Provinciale Staten van Zeeland

Campaign trail
 • Was bij de periodieke verkiezingen in 1864 Tweede Kamerkandidaat in het district Goes. Werd verslagen door P.H. Saaymans Vader (a.r.).
 • Was bij de algemene verkiezingen in 1868 Tweede Kamerkandidaat in het district Goes. Werd verslagen door P.H. Saaymans Vader (a.r.).

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.