Twintig jaar medebeslissingsprocedure

Source: European Parliament (EP) i, published on Monday, November 4 2013.

De medebeslissingsprocedure werd ingevoerd bij het Verdrag betreffende de Europese Unie i (Maastricht, 1992) en is uitgebreid, gewijzigd en verbeterd bij het Verdrag van Amsterdam i (1999). Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon i op 1 november 2009 werd deze tot gewone wetgevingsprocedure omgedoopte procedure de belangrijkste in besluitvormingsproces van de EU.

Dankzij de gewone wetgevingsprocedure hebben het Europees Parlement i en de Raad i van de Unie hetzelfde gewicht op een groot aantal terreinen (zoals economisch bestuur, immigratie, energie, vervoer, milieu en consumentenbescherming). De overgrote meerderheid van de Europese wetgeving i wordt nu gezamenlijk door het Europees Parlement en de Raad vastgesteld.

Het Europees Parlement organiseert op 5 november een conferentie over twintig jaar medebeslissingsprocedure. Op de agenda staan de toegenomen bevoegdheden van het EP sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen. De conferentie wordt geopend door parlementslid Gianni Pitella en Alejo Vidal-Quadras zal ook spreken.

REF. : 20131030STO23405