Europese wetgeving

Source: Europa Nu.

Europese wetgeving die direct voor iedere burger en rechtspersoon juridisch bindend is, heeft dezelfde geldigheid als nationale wetgeving i van de lidstaten zelf. Dit geldt voor de verordening i (genoemd in artikel 14 EGKS-verdrag, artikel 288 i VwEU i, artikel 161 Euratom-verdrag) en vroeger de algemene beschikking (genoemd in artikel 14 van het inmiddels verlopen EGKS-verdrag).

Naast Europese wetgeving bestaat er ook Europese kaderwetgeving die richtlijnen stelt voor nationale wetgeving.

1.

Meer over