Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid i over hun beleid. Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van wetsvoorstellen op bovengenoemde terreinen.

Dit betreft onder meer:

 • het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, UWV
 • arbeidsverhoudingen
 • ontslagregelingen
 • arbeidsomstandigheden, inspectie
 • sociale zekerheid (AOW, werknemersverzekeringen)
 • Participatiewet, bijstand
 • re-integratie, Wajong
 • kinderopvang, kindregelingen
 • pensioenstelsel
 • arbeidsmigratie
 • het inkomensbeleid (waaronder armoedebestrijding)
 • combinatie van arbeid en zorg
 • ouderen op de arbeidsmarkt
 • integratie en inburgering
Griffier is Mw. H. Post.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2016-05-19 34477 - Rapportage sociaal domein  
2015-12-02 34352 - Uitvoering en evaluatie Participatiewet  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2024-05-23 36557 - Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024  
2024-04-24 36545 - Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen 2e
2024-04-23 36535 - Mogelijk maken van het opstellen van een nadere voorlopige uitkering aan gemeenten voor de kosten van voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht en het creëren van een grondslag voor de specifieke uitkering onderwijsroute 2e

3.

Dossiers (begrotingen)

2023-11-24 36470 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (Najaarsnota) groen vinkje
2023-09-27 36435 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken Werkgelegenheid 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) i groen vinkje
2023-09-19 36410 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024 i groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2022-12-05 36260 - Initiatiefnota sneller uit de schulden  
2021-06-24 35867 - Parlementaire enquête fraudebeleid en dienstverlening  
2020-12-07 35666 - Initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van het AOW-AOV-hiaat