Drs. J.Z.C.M. (Judith) Tielen

foto Drs. J.Z.C.M. (Judith) Tielen
bron: Website VVD.nl
Source: Parlement.com.

Judith Tielen (1972) is sinds 31 oktober 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD i. Zij was daarvoor partner/strategisch marketing consultant bij diverse bedrijven en gezondheidszorgorganisaties en docent/onderzoeker marktonderzoek, marketing en innovatie, Hogeschool Utrecht. Verder was zij algemeen secretaris van de VVD en raadslid in Utrecht. Mevrouw Tielen is woordvoerder inkomensbeleid, algemeen sociaaleconomisch beleid, arbeidsverhoudingen, werknemersverzekeringen, ontslagregelingen, UWV, kinderopvang en volwasseneneducatie en voorts burgemeestersbenoemingen. Tevens is zij sinds 2020 voorzitter van de vaste commissie voor Financiën en sinds 2021 lid van de enquêtecommissie gaswinning Groningen.

VVD
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

1.

First names

Judith Zsuzsanna Cornélie Maria (Judith)

2.

Personal data

Place and date of birth
Arnhem, 2 April 1972

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1998

4.

Main functions and occupations

  • lid gemeenteraad van Utrecht, from March 2014 until 31 October 2017
  • eigenaar "Judith Tielen - Strategie- en marketingadvies" B.V., from April 2014
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 October 2017

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
  • penningmeester scouting 'Derde Utrechtse Groep' te Utrecht, from 1 July 2019
  • vrijwilliger Rode Kruis, from 1 May 2021

Derived functions
  • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 2020
  • ondervoorzittter parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 25 May 2021

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
  • In de periode 2017-2019 was zij woordvoerster jeugdbeleid, hoger onderwijs, wetenschapbeleid en leraren (beleid en opleidingen)
  • Diende in 2019 een initiatiefnota in over het voorkomen van ongewenst gedrag door jongeren ('eerder en duidelijker grenzen stellen') (35.285)

9.

Miscellaneous

Private life
Groeide op in Velswijk, gem. Zelhem

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

This biography has been updated until January 23, 2020.