Recht op eerlijk proces in Grondwet

Friday, June 7 2013, 16:21

DEN HAAG (PDC i) - Ministers Plasterk i (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Opstelten i (Veiligheid en Justitie) hebben de Eerste Kamer laten weten het recht op een eerlijk proces in de Grondwet op te willen nemen.

Hiermee geeft het kabinet uitvoering aan de motie die de Eerste Kamer 14 februari 2012 aannam naar aanleiding van het rapport van Staatscommissie-Thomassen i. In de motie-Lokin-Sassen c.s. gaf de Eerste Kamer aan dat de Grondwet een artikel moet worden toegevoegd dat algemeen recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter garandeert en voorts een algemene bepaling dat Nederland een democratische rechtsstaat is.

De bovenstaande punten waren nog niet in de Grondwet opgenomen maar werden wel als uitgangspunt voor wetgeving in de praktijk gebruikt.