Kabinet wijst vrijwel alle aanbevelingen Staatscommissie naar prullenmand

Saturday, October 29 2011, 10:32

DEN HAAG (PDC i) - Het kabinet neemt alleen de aanbeveling van de Staatscommisie-Grondwet over dat artikel 13 (over het brief-, telefoon- en telegraafgeheim) moet worden gewijzigd. Het artikel moet techniek-onafhankelijk worden geformuleerd, zodat interpretatieverschillen vermeden worden. Dat schrijft het kabinet in een reactie op het advies van de commissie. 

In het voorstel om een algemene bepaling aan de Grondwet toe te voegen over de democratische rechtsstaat, de eerbiediging van de menselijke waardigheid en grondrechten, en over de waarborging van fundamentele rechtsbeginselen, ziet het kabinet niets. Zo'n bepaling vindt het in strijd met het sobere karakter van de Grondwet.

Een zelfde afwijzing is er voor voorstellen over een algemene beperkingsclausule voor grondrechten, over het recht op een eerlijk proces en/of toegang tot de rechter en over de persoonlijke levenssfeer en bescherming van persoonsgegevens. Ten slotte ziet het kabinet evenmin iets in andere regels voor parlementaire aanvaarding van internationale regelgeving.

Fundamenteel vindt het kabinet dat de huidige Grondwet prima functioneert en dat de voorstellen ontijdig, onrijp en overbodig zijn.

bron: kamerstuk 31.570, nr. 20