Staatscommissie: Grondwet moet 'bij de tijd' worden gehouden

Thursday, November 11 2010, 17:27

DEN HAAG (PDC i) - De Nederlandse Grondwet i hoeft niet echt te worden gewijzigd, maar moet wel op een paar punten worden geactualiseerd. Vanwege ontwikkelingen als digitalisering en internationalisering is dat nodig. Dat staat in het advies van de Staatscommissie Grondwet i dat vandaag is uitgebracht.

Belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Geen preambule
  • Opneming van een nieuw artikel over de democratische rechtsstaat, fundamentele rechtsbeginselen en het optreden van de overheid conform de wet
  • Opneming van een mogelijkheid voor rechters om wetten aan de Grondwet te toetsen
  • Modernisering van de vrijheid van meningsuiting door niet meer alleen over de drukpers te spreken. Alle vormen om meningen te verspreiden moeten worden beschermd. Ook het briefgeheim en het telefoon- en telegraafgeheim in verband met het e-mailverkeer ruimer worden geformuleerd.
  • De overheid moet de pluriformiteit van de media eerbiedigen en de vrije ontvangst van informatie garanderen
  • Bescherming van persoonsgegevens moet een zelfstandig grondrecht worden.
  • Naast de internationale rechtsorde moet ook de Europese rechtsorde worden bevorderd

Een verduidelijking zou hier en daar wenselijk zijn. De commissie beveelt tenslotte aan na te gaan welke artikelen kunnen worden geschrapt.

Bron: ANP