Steun voor slachtoffers

Source: F. (Fred) Teeven i, published on Thursday, July 7 2011.

“Slachtoffers krijgen een sterkere positie” staat er in het Regeerakkoord en die belofte wordt ingelost. Op meerdere fronten krijgt het slachtoffer een steviger plek in wet- en regelgeving.

Zo loopt iemand die zich verweert tegen een overvaller of inbreker, sinds 1 januari dit jaar in principe niet meer het risico zelf als dader gearresteerd te worden. In zo’n geval verdien je eerder een pluim dan een politiecel.

Verder wordt het binnenkort voor slachtoffers gemakkelijker om hun schade vergoed te krijgen. Nu vissen ze nog geregeld achter het net, omdat daders geld en goederen elders onzichtbaar geparkeerd hebben. Straks kunnen politie en justitie al tijdens het opsporingsonderzoek de bezittingen van de dader confisqueren voor eventuele genoegdoening aan het slachtoffer. Als later dan de rechter een schadeclaim toewijst aan het slachtoffer, valt er ook iets te halen.

Bovendien gaat Justitie kosten voor dienstverlening aan slachtoffers - zoals die van het Schadefonds geweldsmisdrijven - in rekening brengen bij daders. Zij zijn immers de veroorzakers van de schade en de kosten moeten niet op de samenleving worden afgewenteld.

Ten slotte komt er meer ruimte voor spreekrecht op de terechtzitting. Naast de partner van het overleden slachtoffer, krijgen drie nabestaanden daar het recht om te vertellen over de gevolgen van het misdrijf. Dat kunnen de ouders zijn, een kind, maar ook grootouders, kleinkinderen en andere familieleden met wie het slachtoffer een hechte band had. Diezelfde personen mogen ook het woord voeren, als een slachtoffer zelf niet kan of durft te praten. Zo komt het slachtoffer toch tot zijn recht.

Fred Teeven