Vertrouwen

Source: F. (Fred) Teeven i, published on Thursday, June 30 2011.

Weblogbericht | 30-06-2011 | Jeugdcriminaliteit

‘Meer maatwerk mogelijk’, ‘groter draagvlak voor verplichte behandelprogramma’s door stok achter de deur’, ‘pedagogische aanpak versterkt’, ‘resultaat van nuchter denken’. Dat zijn nog eens termen die je graag in de hoofdredactionele commentaren van toonaangevende kranten wilt lezen - zeker als het over onze eigen beleidsvoornemens gaat. In dit geval de voorstellen om te komen tot een adolescentenstrafrecht.

Ik denk dat het kabinet met dit voorstel in de roos heeft geschoten. Jeugdcriminaliteit is een ernstig probleem. Vooral de groep jeugdigen van 15 t/m 23 jaar is op dit terrein zeer actief en verantwoordelijk voor een buitenproportioneel deel van de totale criminaliteit. Een gerichte aanpak van juist deze categorie kan dus een forse bijdrage leveren aan een veiliger Nederland.

Het brede pakket van samenhangende maatregelen dat ik vorige week naar de Tweede Kamer heb gestuurd maakt die gerichte, effectieve aanpak mogelijk. De positieve, genuanceerde reacties op de voorstellen laten zien dat burgers dit een goede zaak vinden. En dat ze erop vertrouwen dat het met deze maatregelen ook gaat lukken. Uiteraard zullen we dit in de praktijk nog moeten waarmaken. Maar ook bij de diensten en ketenpartners in de uitvoering bespeur ik groot vertrouwen dat we hiermee op de goede weg zijn!

En dat is belangrijk. Want juist dat vertrouwen in politie en justitie - en breder: in de rechtstaat, in de overheid - heeft de afgelopen tien, vijftien jaar behoorlijk onder druk gestaan. U weet, vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard, zoals de grote liberale staatsman Thorbecke ooit zei. Voor sommige mensen, met name voor degenen die één of meerdere malen slachtoffer van een delict zijn geworden, was het vertrouwen er zelfs - om met Thorbecke te spreken - in vliegende galop vandoor gegaan. En we weten allemaal hoe moeilijk het is om dat vertrouwen - beetje bij beetje - weer terug te winnen.

Ik denk dat het goed is dat we als kabinet nu laten zien hoe dit kan: door de juiste onderwerpen aan te pakken, zaken die er echt toe doen, waar burgers aantoonbaar last van hebben. En door vervolgens te komen met goede, werkbare oplossingen, die leiden tot het gewenste maatschappelijke effect: een veiliger Nederland.

Dat vergt een behoorlijke inspanning en zeker ook de nodige volharding van alle betrokkenen - zowel op het departement als bij de uitvoeringsorganisaties. Maar de winst die dit zal opleveren, is nauwelijks in waarde uit te drukken: een groeiend vertrouwen van de burger in de overheid!

Fred Teeven