Afrekenen!

Source: F. (Fred) Teeven i, published on Friday, April 1 2011.

Mijn hart mag dan wel bij Ajax liggen, toch vond ik het een hele eer om afgelopen woensdag eens een aftrap te mogen verrichten in Rotterdam-Zuid. Weliswaar niet in de Kuip, maar in een groot winkelcentrum.

De Keizerswaard vormde het decor voor de landelijke aftrap van “Afrekenen met winkeldieven”, een regeling die mij na aan het hart gaat. Winkeliers die slachtoffer worden van winkeldiefstal, kunnen via deze regeling een bedrag van 151 euro krijgen. Dat bedrag is te zien als vergoeding voor de schade die de winkelier ondervindt van de winkeldiefstal. Hij moet de dief immers vasthouden, op de politie wachten en aangifte doen - stuk voor stuk zaken waar tijd in gaat zitten.

Het mooie van deze regeling is dat de dief zelf opdraait voor die 151 euro. Let wel: dit bedrag staat los van de straf die het Openbaar Ministerie nog gaat eisen.

Ik ben blij dat deze regeling nu landelijk van kracht is. Niet alleen is het een prima nieuw initiatief om slachtoffers van criminaliteit te ondersteunen. Er gaat ook een preventieve werking van uit. In de gebieden waar “Afrekenen met winkelcriminaliteit” is uitgeprobeerd, liep het aantal winkeldiefstallen met wel 40 procent terug! En van de winkeldiefstallen die toch nog plaatsvonden, werd vaker aangifte gedaan. Ook dat is belangrijk. Het stelt politie en justitie in staat om winkeldieven consequent aan te pakken. Plus we krijgen beter zicht op de aard en omvang van het probleem, dadergroepen, methodes die ze gebruiken - enzovoort. Kortom: een regeling met vele winnaars en maar één verliezer: de winkeldief.

Fred Teeven