Kroon

Source: F. (Fred) Teeven i, published on Tuesday, April 26 2011.

Vandaag was ik in Arnhem, waar ik het Informatiepunt DetentieVerloop officieel heb geopend. Dit “IDV”, zoals het in de wandel heet, is een prachtig initiatief: een nieuw, tastbaar bewijs dat we het slachtoffer serieus nemen. Jarenlang hebben politie en justitie het slachtoffer bijna alleen maar gezien als leverancier van informatie - belangrijke informatie, die nodig is om de strafzaak tegen de dader rond te krijgen. Het is pas van recente datum, dat het slachtoffer ook informatie krijgt.

Die ontwikkeling juich ik van harte toe! Ik heb mij daar zelf ook jarenlang sterk voor gemaakt. Het slachtoffer heeft gewoon recht op informatie. En wel vanaf het moment dat hij of zij aangifte doet, tot en met de veroordeling van van de verdachte. En zelfs nog daarna: het moment van invrijheidsstelling.

In mijn toespraak van vanochtend heb ik het IDV - op dit onderdeel van het slachtofferbeleid - ‘de kroon op het werk’ genoemd. Slachtoffers en nabestaanden van delicten waarop een gevangenisstraf staat van 8 jaar of meer - bijvoorbeeld moord of verkrachting - of van delicten als ernstige mishandeling of bedreiging, krijgen via het IDV informatie over het detentieverloop van de dader. Wanneer mag hij met verlof? Wanneer komt hij weer vrij? Dat soort informatie. Dit om te voorkomen dat het slachtoffer of de nabestaanden onverwacht weer met die dader worden geconfronteerd. In hun woonomgeving, op weg naar hun werk, of bij het boodschappen doen in de supermarkt. Dat is letterlijk een confronterende ervaring, als je er niet op bent voorbereid.

Om het slachtoffer tijdig en juist te kunnen informeren, werkt het IDV nauw samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen, de gevangenissen, jeugdinrichtingen en tbs-klinieken, het Korps Landelijk Politiediensten en het Landelijk Parket. De eerste ervaringen met het informatiepunt zijn positief. Slachtoffers en nabestaanden stellen de informatie zeer op prijs. Want hoewel het voor hen vaak pijnlijk is om te horen dat de dader binnenkort weer buiten rondloopt, vinden ze het wel zo prettig om daar op voorbereid te zijn. Alles beter dan onverwacht oog in oog met hem te staan - wat voorheen nogal eens voorkwam. Het IDV zorgt ervoor dat die nare confrontatie hen voortaan bespaard blijft.

Fred Teeven