Eerste Kamercommissie voor Verzoekschriften

Deze Eerste Kamercommissie i onderzoekt de verzoekschriften van burgers die bij de Eerste Kamer i binnenkomen en brengt hierover verslag uit. De verzoekschriften hebben betrekking op de wijze waarop de overheid haar taken vervult.

Voorzitter is G.A. (Gom) van Strien. Griffier is R. Konings.

1.

Leden