Mr. J.P. Sprenger van Eyk

foto Mr. J.P. Sprenger van Eyk
Source: Parlement.com.

Negentiende-eeuws bewindsman uit een domineesgeslacht. Werd na een carrière als belastinginspecteur en ambtenaar in Nederlands-Indië (onder meer inspecteur van financiën, algemeen secretaris van het Gouvernement en lid van de Raad van Nederlandsch-Indië) minister van Koloniën in het kabinet-Heemskerk Azn. i Hield zich nadien vooral bezig met het belastingwezen. Bracht als minister van Financiën in het kabinet-Röell i de Wet op de personele belasting tot stand. Sloot zijn loopbaan af als directeur-generaal van de Staatsspoorwegen.

conservatief-liberaal
in de periode 1884-1897: minister

1.

First names

Jacobus Petrus

2.

Personal data

Place and date of birth
Hilvarenbeek, 20 January 1842

Place and date of death
Utrecht, 21 March 1907

3.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

4.

Main functions and occupations

 • minister van Koloniën, from 27 February 1884 until 21 April 1888 (benoemd bij K.B. van 2 januari 1884)
 • minister van Financiën, from 9 May 1894 until 26 July 1897
 • directeur-generaal Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen ("S.S."), from 1 July 1900 until 20 March 1907
 • directeur NCS (Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij), from 1 July 1900 until 20 March 1907

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • redacteur "Staatkundig en Staathuishoudkundig Weekblad", from 1892
 • lid Centrale Commissie voor de Statistiek, around 1901

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Benoemde in 1884 O. van Rees tot Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 1897 een nieuwe Wet inzake de accijns op suiker tot stand. Hierdoor moest de positie van de Nederlandse suikerfabricage ten opzichte van het buitenland worden versterkt.
 • Bracht in 1897 een wet tot verhoging van de opbrengst van het zegelrecht op effecten tot stand. Deze wet zou in werking treden na totstandkoming van de wet tot afschaffing van de rijkstollen (in 1900).

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was als lid van de Raad van Nederlandsch-Indië belast met het doen van voorstellen tot herziening van het belastingstelsel in Nederlandsch-Indië
 • Was directeur-generaal van de Staatsspoorwegen tijdens de spoorwegstaking van 1903 en trad hard op tegen stakers, van wie velen werden ontslagen of geschorst

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.