W.I.I. (Willibrord) van Beek

foto W.I.I. (Willibrord) van Beek
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Hoffelijke en bezadigde VVD-bestuurder en politicus. Na het voortijdige aftreden van Van Aartsen i in maart-juni 2006 als 'tussenpaus' voorzitter van de VVD-Tweede Kamerfractie. Maakte in die functie de kwestie-Hirsi Ali i mee. Hij was sinds mei 1998 lid van die Kamer en bleef dat tot september 2012. Was woordvoerder openbaar bestuur. Verder was hij ondervoorzitter van de Tweede Kamer, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie en fractiesecretaris. Voor hij Kamerlid werd werkte hij bij Philips en was hij wethouder van Maarheeze en lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, onder meer belast met financiën en nutsbedrijven. In 2012-2013 was hij waarnemend burgemeester van Bernheze en daarna zes jaar (eerst als waarnemer) commissaris van de Koning in Utrecht. Sinds oktober 2019 is hij waarnemend burgemeester in Gennep.

VVD
in de periode 1998-2019: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, Commissaris van de Koning

1.

First names

Willibrordus Ildefonsus Ignatius (Willibrord)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 15 January 1949

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1973

4.

Main functions and occupations

 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, from 28 April 1987 until 13 April 1999
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met financiën, toezicht gemeenten en gewesten, algemene en juridische zaken, openbare nutsbedrijven, automatisering, informatievoorziening en organisatie) van Noord-Brabant, from 22 May 1992 until 19 May 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 20 September 2012
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 March 2006 until 29 June 2006
 • waarnemend burgemeester van Bernheze, from 29 October 2012 until 15 September 2013
 • Commissaris van de Koning in Utrecht, from 1 January 2015 until 1 February 2019 (tot 15 september 2013 waarnemend)
 • waarnemend burgemeester van Gennep, from 14 October 2019

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/5)
 • lid Raad van Toezicht Stichting Defensiemusea, from June 2014
 • voorzitter Goede Doelen Platform, from February 2019

Previous (2/27)
 • lid Raad van Advies Slot Zuylen
 • voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht, until 1 February 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/8)
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 23 June 2010 until 20 September 2012
 • voorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 November 2010 until 20 September 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Voerde in 2002 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 2004 door de gemeenteraad van Breda als tweede op de voordracht voor het burgemeesterschap van die gemeente gezet

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.