Donner: digitale Kamerstukken niet 'verdwenen' maar 'zoekgeraakt'

Friday, April 15 2011, 9:41

DEN HAAG (PDC i) - Er zijn geen duizenden Kamerstukken verdwenen, maar wel zijn ten onrechte bepaalde stukken door de SDU niet overgezet naar 'zoek.officielebekendmakingen.nl'. Dat antwoordt minister Donner i op vragen van PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen i. De stukken worden zo snel mogelijk toegevoegd.

Het betreft onder meer 2200 Handelingen i uit de periode 1995-1997 en voorts zijn stukken moeilijk vindbaar omdat er een verkeerd kenmerk aan toe is gevoegd. Zo zijn Handelingen van Prinsjesdag soms onder 'Tweede Kamer' opgenomen in plaats van onder 'Verenigde Vergadering'.

Donner wijst voor de kritiek dat informatie voor niet-professionals sowieso moeilijk vindbaar is naar de Kamers zelf. Zij zouden bijvoorbeeld stemgedrag beter in beeld kunnen brengen. Aan de algemene vindbaar is volgens de minister al het nodige verbeterd.

bron: antwoord Kamervragen