PvdA'er Heijnen vraagt naar duizenden verdwenen digitale Kamerstukken

Monday, March 14 2011, 11:51

DEN HAAG (PDC i) - Waar zijn duizenden Kamerstukken gebleven die eigenlijk op de website Officiëlebekendmakingen.nl moeten staan? Die vraag stelt PvdA-Tweede Kamerlid Pierre Heijnen i aan minister Piet Hein Donner i van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De PvdA'er reageert op berichten dat behalve Kamerstukken ook troonredes en Handelingen i niet zijn te vinden, omdat ze waarschijnlijk ten onrechte nooit op de website zijn geplaatst. Hij vindt dat de stukken alsnog beschikbaar moeten komen.

Daarnaast vraagt het Kamerlid de vindbaarheid in het algemeen te verbeteren. Het zoeken naar stukken is lastig en daarom vrijwel alleen goed te doen door professionals. Daarmee komt volgens Heijnen de mogelijkheid voor burgers om kennis te nemen van het politieke proces in het geding.

bron: kamervraag 2010/2011, Vraagnummer 2011Z04442