De VVD en Europa

Source: Parlement.com.

De VVD i is altijd voorstander geweest van Europese samenwerking en diverse liberalen speelden een prominente rol op Europees gebied. De VVD is wel van mening dat de Europese Unie zich bezig moet houden met haar kerntaken. Deze kerntaken liggen voornamelijk in de economische hoek. Voor de VVD is het belangrijk dat lidstaten hun eigen verantwoordelijkheid behouden op, bijvoorbeeld, het gebied van belastingen, sociale zekerheid en pensioenregelingen.

In de begin jaren van de Europese samenwerking waren het Korthals i en later Berkhouwer i, die een vooraanstaande rol speelden in debatten over economische samenwerking. De VVD is altijd groot voorstander geweest van de interne markt en van het vrije verkeer van personen en goederen binnen Europa, al was er recentlijk een kritische opstelling bij de toelating van werknemers uit Oost- en Midden-Europa. Berkhouwer vond als (vice)voorzitter van het Europees Parlement dat Europa vooral zichtbaar moest worden voor de burgers, door allerlei praktische voordelen van de Europese eenwording te benadrukken.

In het kabinet-De Jong speelde staatssecretaris De Koster i een belangrijke rol bij de pogingen om toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de Europese Economische Gemeenschap (EEG) mogelijk te maken. Een belangrijke rol bij het opbouwen van de Europese samenwerking speelde ook Hans Nord i, die zeventien jaar secretaris-generaal van het Europees Parlement was. Nord was in 1979 de eerste VVD-lijsttrekker bij de rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement.

In de jaren tachtig en negentig wisten Gijs de Vries i en Jules Maaten i veel gezag te verwerven als leden van het Europees Parlement. Maaten zette zich onder meer in voor striktere tabakswetgeving. De VVD'er Frits Bolkestein i was als eurocommissaris verantwoordelijk voor verbetering van de interne markt. De vorige Nederlandse Eurocommissaris, VVD'er Neelie Kroes i, was met name bekend door haar aanpak van oneerlijke concurrentie. Op dit moment heeft de VVD geen eurocommissaris.

De vertegenwoordigers van de VVD zijn in het Europees Parlement lid van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). ALDE is een overkoepelende partij voor Europese liberalen. Opvallend is dat de vertegenwoordigers van D66 ook lid zijn van de ALDE fractie, terwijl de VVD en D66 op nationaal niveau soms flink van mening verschillen. In de huidige ALDE fractie zitten 3 VVD'ers. De bekendste europarlementarier is Hans van Baalen i. Hij is tevens partijvoorzitter van ALDE.

 

Meer over