Drs. G.M. (Gijs) de Vries

foto Drs. G.M. (Gijs) de Vries
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD
Source: Parlement.com.

Rustige, welsprekende liberaal die vooral carrière maakte op Europees niveau. Na wetenschappelijk medewerker aan de Leidse universiteit te zijn geweest, werd hij op 28-jarige leeftijd lid van het Europees Parlement. Verwierf daar het nodige gezag en werd voorzitter van de liberale fractie. Was twee keer lijsttrekker van de VVD bij de Europese Verkiezingen. Als staatssecretaris voor rampenbestrijding en Antilliaanse zaken in het tweede kabinet-Kok i was hij minder in beeld. Na een korte periode in de Tweede Kamer werd hij lid van de Europese conventie en daarna Europees coördinator terrorismebestrijding. In 2008-2011 lid van de Algemene Rekenkamer en in 2011-2014 van de Europese Rekenkamer. Stapte in 2010 over naar D66.

VVD
in de periode 1984-2014: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, lid Algemene Rekenkamer, lid Europees Parlement, lid Europese Rekenkamer, EU-coördinator terrorismebestrijding

1.

Personal data

Place and date of birth
New York (VS), 22 February 1956

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1974 until October 2010
 • D66 (Democraten 66), from October 2010

3.

Main functions and occupations

 • lid Europees Parlement, from 24 July 1984 until 3 August 1998
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (belast met Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken, rampenbestrijding en streektalen), from 3 August 1998 until 22 July 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 8 October 2002
 • parttime wetenschappelijk medewerker/veiligheidsdeskundige, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael", from 2007
 • lid Algemene Rekenkamer, from 1 October 2008 until 1 January 2011 (beëdiging 8 oktober)
 • lid Europese Rekenkamer, from 1 January 2011 until 1 January 2014
 • senior lid St Antony’s College, Universiteit van Oxford, from 1 January 2014 until 30 August 2016

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • senior visiting fellow, London School of Economics (LSE), from 30 August 2016

Previous (2/5)
 • voorzitter Nederlands Nationaal Comité van de Europese Culturele Stichting, from 4 December 2003
 • lid Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens, from April 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from June 2002 until 8 October 2002

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Voerde als Tweede Kamerlid het woord bij het debat over de Staat van de Europese Unie

Policy-making activities as minister (3/5)
 • Kwam naar aanleiding van de cafébrand in Volendam met een standpunt over de conclusies en aanbevelingen van de Commissie onderzoek cafébrand nieuwsjaarsnacht 2001 en de rijksinspecties. Daarbij wordt onder andere het opstellen van een actieprogramma brandveiligheid aangekondigd. (27.575)
 • Was verantwoordelijk voor de invoering van C2000, een landelijk dekkend digitaal systeem voor mobiele communicatie voor politie, brandweer, ambulancediensten en de koninklijke marechaussee (25.124, 28.725)
 • Was verantwoordelijk voor het project GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem), waarbij voorgesteld wordt de niet op elkaar afgestemde, verouderde meldkamersystemen van brandweer, politie en ambulance te vervangen door één gemeenschappelijk meldkamersysteem (28.970)

Activities on European affairs (3/5)
 • Presenteerde in juni 2004 een overzicht van maatregelen die op EU-niveau genomen worden ter bestrijding van terrorisme
 • Stelde van april tot juni 2006 een 'emotief lexicon' op voor de bespreking van radicalisering in EU-verband; het lexicon moet termen als 'islamitisch terrorisme' en 'djihad' vervangen door neutrale termen, om de gewone moslim niet vervreemden van EU-zaken SB Trouw, 14-4-2006
 • Speelde een leidende rol in de Europese campagne tot oprichting van het Internationaal Strafhof

Contribution to the European Convention (3/6)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Non-acceptance of political functions
 • staatssecretaris van Defensie, August 1994 (geweigerd)

9.

Publications

Publications
 • "G. de Vries (VVD); Rustig en zakelijk", NRC Handelsblad, 30 juli 1998
 • Marc Peeperkom, "Een bescheiden analyticus waar iedereen stil van wordt", De Volkskrant, 26 maart 2004
 • Ruud van Heese, "Een verstokte Europeaan", Trouw, 26 maart 2004
 • Egbert Kalse en Floris van Straaten, "Te licht voor Nederland, zwaar genoeg voor Europa", NRC Handelsblad, 29 maart 2004
 • Jan Werts en Luuk Sengers, "'Terroristen onderschatten onze veerkracht'", Intermediair, 28 juli 2005
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.