Bahlmannianen ('Centrum')

Source: Parlement.com.

De conservatieve katholieke Kamerleden aan het einde van de negentiende eeuw staan bekend als 'Bahlmannianen', genoemd naar mr. B.M. Bahlmann i. Zij stonden tegenover de kleinere groep volgelingen van Schaepman i, de Schaepmannianen i.

De Bahlmannianen waren tegen invoering van de persoonlijke dienstplicht, tegen verregaande sociale maatregelen, tegen grote kiesrechtuitbreiding en tegen de leerplicht. Net als de Schaepmannianen waren zij wel voor financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs en voor verbetering van de positie van katholieken (onder meer afschaffing processieverbod).

Tot de Bahlmannianen behoorden vooral industriëlen (onder meer uit de Brabantse textielindustrie) en grootgrondbezitters uit Limburg. Bahlmann was redacteur van het katholieke dagblad 'De Maasbode', terwijl Schaepman verbonden was aan het dagblad 'Het Centrum'. De voor Bahlmannianen ook wel gebruikte naam 'Centrum' was een verwijzing naar de Duitse katholieke partij 'Zentrum'.

In 1896 lukte het Schaepman om een gezamenlijk programma op te stellen, waarna beide groepen werden verenigd. Ook Schaepman trad toe tot de Rooms-Katholieke Kamerclub i. Bahlmann overleed in 1898 en Schaepman in 1903.

 

Bent u op zoek naar specifieke gegevens over leden van de Katholieke Kamerclubs? In het biografisch archief i van het Parlementair Documentatie Centrum zijn uitgebreide gegevens over Kamerleden opgenomen. Deze gegevens zijn onder voorwaarden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier.