Mr. B.M. Bahlmann

foto Mr. B.M. Bahlmann
bron: Onze Afgevaardigden
Source: Parlement.com.

Belangrijk exponent van de conservatieve vleugel van de katholieken en voornaamste katholieke tegenstander van Schaepman i. Kwam uit een familie van textielhandelaren. In de Tweede Kamer hield hij zich vooral bezig met financiën en economische zaken en kwam hij op voor de belangen van de industrie (handelsbescherming). Speelde als president-commissaris een belangrijke rol bij dagblad De Maasbode. Stierf in de vergaderzaal van de Tweede Kamer toen hij fel ageerde tegen het voorstel om de mogelijkheid van plaatsvervanging (remplacering) bij het leger af te schaffen.

Rooms-Katholieken, Bahlmanniaan ('Centrum')
in de periode 1880-1898: lid Tweede Kamer

1.

First names

Bernardus Marie

2.

Personal data

Place and date of birth
Groesbeek, 20 August 1848

Place and date of death
's-Gravenhage, 13 May 1898

Place and date of burial
Nijmegen, 18 May 1898

3.

Party/Movement

Party/Movement
R.K. (Rooms-Katholieken) (conservatief)

4.

Main functions and occupations

 • handelaar in de manufacturen te Nijmegen, from 1867 until 1872
 • advocaat en procureur te Rotterdam, from 1878 until 1882
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 December 1880 until 11 October 1884 (voor het kiesdistrict Tilburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 18 May 1886 (voor het kiesdistrict Tilburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 July 1886 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Tilburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Tilburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Tilburg)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 13 May 1898 (voor het kiesdistrict Tilburg)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

voorzitter Raad van Commissarissen N.V. "De Courant 'De Maasbode'" te Rotterdam, from June 1887 until 1891

Derived functions (2/4)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from April 1893 until September 1893
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from November 1897 until May 1898

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/6)
 • Diende in 1889 een initiatiefwetsvoorstel in over een voorziening in de kwijnende toestand van de landbouw; dit voorstel werd eveneens in 1892 ingetrokken.
 • Diende in 1896 een initiatiefwetsvoorstel in tot Wijziging van de Wet op de schutterijen uit 1827; dit voorstel verviel in mei 1898 door zijn overlijden.

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Ondertekende voor de verkiezingen van 1891 met 13 andere conservatief-katholieke Tweede Kamerleden een manifest waarin onder meer stelling werd genomen tegen het verbond met de antirevolutionairen en werd gepleit voor lagere defensielasten. Verder werd aangedrongen op herstel van het gezantschap bij de paus.
 • Toen hij het woord voerde over het wetsvoorstel inzake het afschaffen van het stelsel van plaatsvervanging bij de militie - waar hij was fel tegen was - werd hij door een beroerte getroffen, ten gevolge waarvan hij korte tijd later overleed.
 • Nadat hij onwel was geworden, werd de vergadering verdaagd, en ontving hij van zijn medelid Mgr. Everts de absolutie. Deze bad samen met Mgr. Schaepman de gebeden der stervenden.

Private life (3/5)
 • Zijn broer was financier en contactpersoon tussen de Nederlandse en Duitse socialistische beweging
 • Zijn zus was gehuwd met een broer van Ch.A.H. Barge, Tweede en Eerste Kamerlid
 • Aan zijn graf sprak Schaepman, die in politiek opzicht zijn tegenstander was geweest

Campaign trail (3/4)
 • Werd in 1888 en 1891 zonder tegenkandidaten gekozen. Werd in 1888 in het district Elst na herstemming met zes stemmen verschil verslagen door G.W. baron van Dedem (arp).
 • Versloeg in 1894 H.J.A.M. Schaepman (r.k.-Takkiaan)
 • Versloeg in 1897 A.H.A. Arts (rk)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.