Partijvoorzitters ARP

Source: Parlement.com.

De bekendste ARP-voorzitter was Abraham Kuyper i, die deze partij in 1879 had opgericht. Kuyper was voorzitter van 1879-1905 en van 1907-1920. Andere partijvoorzitters i waren Hendrik Colijn i en Jan de Koning i. Hans de Boer i was voorzitter toen de ARP i in 1980 opging in het CDA i.

1.

Ook bewindspersoon geweest

In onderstaand overzicht staan partijvoorzitters die ook minister of staatssecretaris zijn geweest.

 

Foto

Naam

Toelichting

foto H.A. (Hans) de Boer

Hans de Boer i

Hij was minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk in het kabinet Van Agt-III. i

foto Drs. J. (Jan) de Koning

Jan de Koning i

In 1977 was hij minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet Van Agt-I i en van Landbouw en Visserij in het kabinet Van Agt-II i.

foto Dr.Mr. A. (Antoon) Veerman

Antoon Veerman i

Parlementair journalist van Trouw en daarna Tweede Kamerlid. Hij was staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet-Den Uyl i.

foto Dr. H. (Hendrik) Colijn

Hendrik Colijn i

Hij was Tweede Kamerlid en minister van Oorlog. Vanaf 1920 leider van de ARP, minister van Financiën en premier tijdens de crisis.

foto Dr. A. (Abraham) Kuyper

Abraham Kuyper i

De grote voorman en stichter van de Anti-Revolutionaire Partij, werd Tweede Kamerlid en leidde aan het begin van de 20e eeuw een kabinet.

2.

Markante partijvoorzitter

Foto

Naam

Toelichting

foto Dr. J. (Jan) Schouten

Jan Schouten i

Bijna veertig jaar lid van de Tweede Kamer voor de ARP en drieëntwintig jaar de zeer dominante fractie- en partijvoorzitter, wiens wil in de fractie wet was.

3.

Overzicht

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de partijvoorzitters van de ARP.

 

Meer over