H.A. (Hans) de Boer

foto H.A. (Hans) de Boer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand christendemocratisch politicus en bestuurder. Afkomstig uit een arbeidersgezin en al op jonge leeftijd secretaris van de Christelijke Kruideniersbond. Was ook jong raadslid en enige tijd wethouder in Velsen. Als Tweede Kamerlid onder meer woordvoerder midden- en kleinbedrijf, mediabeleid en welzijnswerk. Behoorde tot de linkervleugel van de ARP en het CDA en maakte tijdens het kabinet-Van Agt/Wiegel i deel uit van de zogenoemde loyalisten i. Bijbelvaste atoompacifist. Sober man die een afkeer had van reclame. Aan het einde van zijn korte ministerschap van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk i in het derde kabinet-Van Agt i uitgeschakeld door hartklachten. Keerde daarna terug in de Kamer, maar werd na een half jaar burgemeester van Haarlemmermeer, wat hij "altijd had gewild". Trad niettemin binnen drie jaar af om secretaris-generaal van WVC i te worden.

ARP, CDA
in de periode 1971-1995: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister, secretaris-generaal

1.

Personal data

Surnames
Hans Andries (Hans)

Place and date of birth
IJmuiden (gem. Velsen), 30 May 1937

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Velsen, from 11 March 1971 until 11 September 1982
 • wethouder (van financiën, economische zaken, bedrijven en cultuur) van Velsen, from 11 March 1971 until 18 January 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 February 1972 until 11 September 1981
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (belast met maatschappelijke ontwikkeling, natuurbehoud en openluchtrecreatie, cultuur en vrijwilligerswerk), from 11 September 1981 until 29 May 1982
 • minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, from 29 May 1982 until 4 November 1982 (vanaf 8 oktober 1982 op non-actief in verband met hartklachten)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 13 March 1983
 • burgemeester van Haarlemmermeer, from 16 March 1983 until 1 January 1986
 • secretaris-generaal ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, from 1 January 1986 until 16 October 1995
 • voorzitter College Sanering ziekenhuisvoorzieningen, from 16 October 1995 until 1 January 2007
 • voorzitter College voor Ziekenhuisvoorzieningen (vanaf 1999 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen), from 16 October 1995 until 2004

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met zaken van 1. het directoraat-generaal voor Maatschappelijke Ontwikkeling; 2. de hoofddirectie natuurbehoud en openluchtrecreatie; 3. de directie musea en monumenten; 4. aangelegenheden betreffende het particulier initiatief en het vrijwilligerswerk binnen de beleidssectoren van het departement.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/16)
 • lid bestuur ICODO (Stichting Informatie- en Coördinatie-Orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen)
 • lid bestuur Stichting "Het Gebaar", from 16 June 2005 until 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/4)
 • voorzitter bijzondere commissie wetsvoorstel herziening van de Wet op de kansspelen (speelautomaten) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 16 December 1980 until 11 September 1981
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 June 1981 until 11 September 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder middenstandsaangelegenheden van de ARP-Tweede Kamerfractie en hield zich verder bezig met visserij, culturele zaken (media, kunst), spreiding van rijksdiensten en defensiepersoneel.
 • Als lid van de CDA-fractie (1977-1981) was hij woordvoerder welzijnsbeleid, sociaal-cultureel werk en kunstbeleid. Hield zich ook bezig met het sportbeleid.

Dissenting voting behaviour (0/14)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Verdedigde in 1982 in de Tweede Kamer met succes een wijziging van de Omroepwet over uitbreiding van de reclame-zendtijd. Het wetsvoorstel was in 1981 ingediend door minister Van der Louw. (17.133)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1982 de Kaderwet Specifiek Welzijn in het Staatsblad (Stb. 539). Het wetsvoorstel was in 1977 ingediend door de ministers Van Doorn en Den Uyl. In 1983 besloot zijn opvolger Brinkman deze integrale wet over het specifieke welzijn (bibliotheekwerk, sociaal-cultureel werk, opbouwwerk, maatschappelijke opvang en hulpverlening, en sport en sportieve recreatie) niet in te voeren. (14.493)

8.

Miscellaneous

algemeen (3/14)
 • Volgens insiders was in december 1979 zijn keuze om steun te geven aan het kabinetsbesluit over de mogelijke plaatsing van kruisraketten voor andere CDA-fractieleden die aarzelden, reden om hetzelfde te doen
 • Werd in 1980 door de ARP op nummer 1 geplaatst van de ontwerp-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Toen hij door toedoen van de ARP-afdelingen naar plaats vier zakte, trok hij zich terug voor bestuursfuncties in het CDA en als kandidaat-voorzitter van het CDA.
 • Behoorde op 19 augustus 1981 tot de twaalf fractieleden die - tegen het advies van fractievoorzitter Van Agt - vóór het onderhandelingsresultaat tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 stemden

Private life
 • Werd op 8 oktober 1982 wegens hartklachten opgenomen in het Elizabeth-ziekenhuis in Haarlem en werd daar een dag later getroffen door een hartstilstand. Minister Gardeniers van Volksgezondheid en Milieuhygiëne verving hem daarna tot het aantreden van het nieuwe kabinet op 4 november.
 • Zijn ouders kwamen uit Urk

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, August 1971 (vanwege zijn wethouderschap in Velsen)
 • minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, November 1989 (geweigerd in verband met zijn gezondheid)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Kees van Kuilenburg, "'Kamerlidmaatschap is chaotisch bestaan'", Leidsch Dagblad, 21 febuari 1983
 • Frans Kok, "Er is niets op tegen je pensioen in de polder te halen", NRC Handelsblad, 12 maart 1983
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.