Vrouwelijke bewindslieden

Source: Parlement.com.

In 1953 trad Anna de Waal i aan als eerste vrouwelijke staatssecretaris. Ze vervulde de portefeuille van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen onder minister J.M.L. Th. Cals i in het tweede kabinet-Drees i (1952-1956). De eerste vrouwelijke minister was Marga Klompé i. Zij werd pas in 1956 benoemd tot minister van Maatschappelijk Werk. Lange tijd zat er slechts één vrouw in het kabinet. Na 1980 nam het aantal vrouwen in het kabinet toe. Bij de start van kabinet-Rutte IV i waren er bijna evenveel vrouwelijke als mannelijke bewindslieden. Toen in 2023 Mariëlle Paul i de vertrokken Dennis Wiersma opvolgde waren er voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis meer vrouwelijke bewindspersonen dan mannelijke.

1.

Overzicht vrouwelijke bewindslieden

Kabinet

Ministers

(v)

Stas

(v)

Totaal

(v)

Totaal

ministers

Totaal

stas

Schoof i

7

4

12

16

13

Rutte IV i

11

4

15

20

9

Rutte III i

6

4

10

16

8

Rutte II i

5

2

7

13

7

Rutte I i

3

1

4

12

8

Balkenende IV i

(zonder PvdA) i

3

1

4

12

3

Balkenende IV i

5

5

10

16

11

Balkenende III i

5

4

9

16

7

Balkenende II i

5

5

10

16

10

Balkenende I i

1

4

5

14

15