24233 NL - wetsvoorstel
Koppeling van de aanspraak van vreemdelingen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen aan rechtmatig verblijf (Koppelingswet)

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 26 juni 1995 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Netelenbos i, de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Van Aartsen i, de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Tommel i, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Melkert i, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Borst-Eilers i, en de staatssecretaris van Justitie, Schmitz i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is te voorzien in een wettelijke regeling teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en 17 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties ingediend.

4.

Documenten

2 26 juni 1995, memorie van toelichting, nr. 3     KST8919
Memorie van toelichting
publicatie: 4 juli 1995
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.