Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BUZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i voert overleg over onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de minister van Buitenlandse Zaken i. Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van Buitenlandse Zaken en wetsvoorstellen ter goedkeuring van verdragen. Deze commissie gaat niet over het interne beleid van de Europese Unie, daar gaat de commissie voor Europese Zaken over.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om:

  • het internationale veiligheidsbeleid
  • de mensenrechtensituatie in andere landen en de betrekkingen met andere landen
  • uitzenden van Nederlandse militairen naar crisisgebieden
  • ontvangen van internationale delegaties
  • werkbezoeken naar het buitenland
Voorzitter is R.J. (Rudmer) Heerema. Griffier is dhr. A. Westerhoff.

1.

Leden

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2019-09-17 35301 - Homogene Groep Internationale samenwerking 2020 (HGIS-nota 2020)  
2019-03-18 35165 - Verkiezingen  
2014-08-05 33997 - Vliegramp MH17  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2023-03-16 36321 - Goedkeuring van het belastingverdrag namens Curaçao met Malta (inkomen) 2e
2022-07-07 36162 - Goedkeuring van de Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van Finland en Zweden groen vinkje
2022-02-10 36027 (R2160) - Goedkeuring van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen i 2e

4.

Dossiers (begrotingen)

2023-09-19 36435 V - Wijziging begroting Buitenlandse Zaken 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)  
2023-09-19 36410 V - Vaststelling begroting Buitenlandse Zaken 2024 2e
2023-05-17 36360 V - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2022 i 1e

5.

Dossiers (overige)

2022-09-20 36201 - Homogene Groep Internationale samenwerking 2023 (HGIS-nota 2023)  
2022-03-18 36045 - Situatie in Oekraïne  
2021-11-29 35982 - Staat van de Europese Unie 2022