Drs. R.J. (Roelien) Kamminga

foto Drs. R.J. (Roelien) Kamminga
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Roelien Kamminga
Source: Parlement.com.

Roelien Kamminga (1978) is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD i. Ze was daarvoor haar gehele carrière werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK i). Mevrouw Kamminga was van 2014 tot 2019 raadsadviseur Openbare orde, Inlichtingen en Veiligheid en adviseur van toenmalige minister Plasterk i respectievelijk Ollongren i. Van september 2019 tot haar aantreden in de Tweede Kamer was zij programmadirecteur Groningen: Versterken en Perspectief bij datzelfde ministerie. Zij is woordvoerster buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, toeslagenaffaire, regionale knelpunten en Waddenzee en was voorzitter van de commissie voor Digitale Zaken. Sinds juli 2022 is zij fractiesecretaris en eerste ondervoorzitter van de Kamer.

VVD
in de periode 2021-heden: lid Tweede Kamer

1.

Personal data

Surnames
Roelien Jakoba (Roelien)

Place and date of birth
Zuidbroek (gem. Oosterbroek, Gr.), 13 April 1978

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • beleidsmedewerker Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de VN, from May 2004 until January 2005
 • analist internationale veiligheidsvraagstukken, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from July 2005 until July 2009
 • beleidsmedewerker contraproliferatie, ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie, from 2008 until 2009
 • afdelingshoofd businessunit Veiligheidsonderzoeken, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 2009 until 2012
 • adviseur inlichtingen- en veiligheidsvraagstukken, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from June 2012 until July 2014
 • raadsadviseur en hoofd Openbare orde, inlichtingen en veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from July 2014 until September 2019
 • plaatsvervangend programmadirecteur Wederopbouw Bovenwindse Eilanden, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from September 2017 until December 2017
 • programmadirecteur 'Groningen, Versterken en Perspectief', ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from September 2019 until March 2021
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 March 2021
 • waarnemend voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 6 December 2023 until 14 December 2023

4.

Party political functions

Summary
 • fractiesecretaris VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 July 2022

5.

Other positions

Current
 • lid bestuur Stichting Noord-Nederland, from 1 December 2023

Derived functions
 • rapporteur Conferentie over de Toekomst van Europa (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 10 June 2021
 • lid Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, from 21 June 2021 until 8 September 2022
 • lid werkgroep versterking taken en positie Tweede Kamer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 8 July 2021
 • voorzitter vaste commissie voor Digitale Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 9 February 2022 until 14 June 2023
 • rapporteur EU-informatievoorziening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 8 March 2022
 • rapporteur rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 8 March 2022
 • rapporteur ontwikkelingen ten aanzien van het Meerjarig Financieel Kader (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 May 2022
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 7 July 2021
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 July 2021 until 19 December 2023
 • tweede ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 December 2023

6.

Education

Secondary education
 • h.a.v.o., "Winkler Prins College" te Veendam, from 1990 until 1995
 • v.w.o., "Winkler Prins College" te Veendam, from 1995 until 1997

Academic education
 • Engelse taal en lettterkunde (propedeuse), Rijksuniversiteit Groningen, from 1998 until 2000
 • internationale betrekkingen: conflictoplossing en ontwapening, Rijksuniversiteit Groningen, from 2000 until 2004

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was in 2021-2022 woordvoerder Europese zaken en in de periode 2022-2023 woordvoerder Koninkrijksrelaties
 • Nam in 2022 de verdediging van André Bosman over van een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van het Statuut van het Koninkrijk waardoor Curaçao en Sint Maarten zelfstandig kunnen kiezen voor beëindiging van de in het Statuut neergelegde rechtsorde (35.119)
 • Nam in 2022 de medeverdediger over van een in 2017 door Anne Mulder en Marit Maij (PvdA) ingediend initiatiefwetsvoorstel over wettelijke regels over de informatiepositie van de Staten-Generaal met betrekking tot de Europese Unie (34.695)