Drs. R.J. (Roelien) Kamminga

foto Drs. R.J. (Roelien) Kamminga
bron: Roelien Kamminga
Source: Parlement.com.

Roelien Kamminga (1978) is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD i. Ze was daarvoor haar gehele carrière werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK i). Mevrouw Kamminga was van 2014 tot 2019 raadsadviseur Openbare orde, Inlichtingen en Veiligheid en adviseur van toenmalige minister Plasterk i respectievelijk Ollongren i. Van september 2019 tot haar aantreden in de Tweede Kamer was zij programmadirecteur Groningen: Versterken en Perspectief bij datzelfde ministerie. Zij is woordvoerster Europese zaken en Koninkrijksrelaties van de VVD-fractie en voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken.

VVD
in de periode 2021-heden: lid Tweede Kamer

1.

First name

(Roelien)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zuidbroek (gem. Midden-Groningen, Gr.), 13 April 1978

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Main functions and occupations

  • plaatsvervangend programmadirecteur Wederopbouw Bovenwindse Eilanden, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from September 2017 until December 2017
  • programmadirecteur 'Groningen, Versterken en Perspectief', ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from September 2019 until March 2021
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 March 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Derived functions (2/6)
  • rapporteur rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 8 March 2022
  • rapporteur ontwikkelingen ten aanzien van het Meerjarig Financieel Kader (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 11 May 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
  • Nam in 2022 de verdediging van André Bosman over van een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van het Statuut van het Koninkrijk waardoor Curaçao en Sint Maarten zelfstandig kunnen kiezen voor beëindiging van de in het Statuut neergelegde rechtsorde (35.119)
  • Nam in 2022 de medeverdediger over van een in 2017 door Anne Mulder en Marit Maij (PvdA) ingediend initiatiefwetsvoorstel over wettelijke regels over de informatiepositie van de Staten-Generaal met betrekking tot de Europese Unie (34.695)
 

8.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.