Vrij verkeer van kapitaal

Source: Europa Nu.
Bankbiljetten
Bron: Partij van de Arbeid

Het vrij verkeer van kapitaal biedt de Europese burgers tal van vrijheden op financieel gebied. Al in 1988, dus vóór de instelling van de interne markt i, werden hierover afspraken gemaakt. De Commissie Juncker i maakte werk van voorstellen om het makkelijker te maken voor kapitaal om de grens over te kunnen, in de hoop zo extra investeringen in de economie mogelijk te maken. Zo werd het makkelijker een rekening te openen of een lening aan te gaan in een ander EU-land, en werden drempels om in andere landen te beleggen geslecht.

Sindsdien zijn door opeenvolgende Commissies voorstellen gedaan om dat te faciliteren. In 2015 werd het voorstel voor de Europese kapitaalmarktunie i gepresenteerd.

Kapitaalmarktunie

In 2019 zijn de volgende maatregelen in het kader van de kapitaalmarktunie doorgevoerd:

  • regels die het makkelijker moeten maken voor financiële instellingen om fondsen aan Europese investeerders te verkopen
  • het versterken van toezicht op, en scherpere financiële eisen aan, investeringsmaatschappijen
  • harmonisatie van de regels voor gedekte obligaties (obligaties waar een specifiek onderpand voor is)
  • regels om pensioenproducten en beleggingsfondsen in andere EU-landen toegankelijker te maken voor investeringen
  • criteria voor fondsen om zich 'duurzaam' te mogen noemen
  • gelijke regels voor crowdfunding in heel Europa

Die regels zijn naderhand weer verder aangescherpt, uitgebreid en/of aangepast. Dat gaat vooral over het verder wegnemen van barrières, maar ook over versterkt Europees toezicht.

Juridisch kader

Het vrij verkeer van kapitaal is vastgelegd in artikel 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i (VwEU), naast het vrij verkeer van betalingen.