Vrij verkeer van kapitaal

Source: Europa Nu.
Bankbiljetten
Bron: Partij van de Arbeid

Het vrij verkeer van kapitaal biedt de Europese burgers tal van vrijheden op financieel gebied. Al in 1988, dus vóór de instelling van de interne markt i, werden hierover afspraken gemaakt. De Europese Commissie heeft op 18 februari 2015 het startschot gegeven voor het tot stand brengen van een echte Europese kapitaalmarktunie i. De kapitaalunie heeft als doel grensoverschrijdende investeringen binnen Europa te stimuleren en de toegang voor (kleine) bedrijven tot financiering te verbeteren. In december 2019 bereikten de Raad en het Europees Parlement een akkoord over nieuwe maatregelen in het kader an de kapitaalmarktunie.

Kapitaalmarktunie

De kapitaalmarktunie was één van de voornemens van de Commissie Juncker i om extra investeringen in de economie mogelijk te maken. In een vrije kapitaalmarkt kunnen EU-burgers in iedere lidstaat i bankrekeningen openen, hypotheken en verzekeringen afsluiten en leningen aangaan. Ook kunnen aandelen en obligaties vrij worden verhandeld. Sinds 2005 is er een richtlijn in werking getreden die belastingheffing regelt over de rente op spaartegoeden die in een ander land dan in het woonland zijn gestald.

In 2008 werd ook het afsluiten van een persoonlijke lening in een ander EU-land eenvoudiger en transparanter. Met een standaardformulier waarop de geldverstrekker aangeeft wat de voorwaarden en uiteindelijke kosten van een lening zijn, kan de consument de voorwaarden van bijvoorbeeld een Nederlandse kredietverstrekker makkelijk vergelijken met die van een kredietverstrekker uit een ander EU-land.

Sinds eind 2019 is er een akkoord tussen de Raad en het Parlement over de volgende maatregelen in het kader van de kapitaalmarktunie:

  • regels die het makkelijker moeten maken voor financiële instellingen om fondsen aan Europese investeerders te verkopen
  • het versterken van toezicht op, en scherpere financiële eisen aan, investeringsmaatschappijen
  • harmonisatie van de regels voor gedekte obligaties (obligaties waar een specifiek onderpand voor is)
  • regels om pensioenproducten en beleggingsfondsen in andere EU-landen toegankelijker te maken voor investeringen
  • criteria voor fondsen om zich 'duurzaam' te mogen noemen
  • gelijke regels voor crowdfunding in heel Europa

Juridisch kader

Het vrij verkeer van kapitaal is vastgelegd in artikel 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i (VwEU), naast het vrij verkeer van betalingen.