C.A. Lingbeek

foto C.A. Lingbeek
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Rechtzinnig predikant die als voorman van de orthodox-protestantse Hervormd-Gereformeerde Staatspartij fel fulmineerde tegen de volgens hem te grote invloed van 'Rome' op de Nederlandse politiek. In die zin weinig geliefd bij de andere rechtse partijen (met name de CHU i), waarvan Kamerleden soms vanwege zijn verwijten niet meer met hem wilden discussiëren. Keerde zich onder meer tegen vrijstelling van dienstplicht voor priesters en tegen rijkssteun aan kloosterling-onderwijzers. Nogal deftige dominee. Echte kanselredenaar, die ondanks zijn extreme opvattingen altijd het gehoor van zijn medeleden had, ook al omdat hij soms humoristisch uit de hoek kon komen.

HGSP
in de periode 1925-1937: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Casper Andries

Place and date of birth
Sloten (thans gem. Amsterdam), 5 February 1867

Place and date of death
Voorthuizen (gem. Barneveld), 14 June 1939

2.

Party/Movement

Party/Parties
HGSP (Hervormd-Gereformeerde Staatspartij)

3.

Main functions and occupations

 • predikant Nederlandse Hervormde Kerk te Reitzum, Gnum en Lichtaard (Frl.), from 23 November 1919 until 15 September 1925
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1925 until 9 January 1932
 • fractievoorzitter (éénmansfractie) HGSP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1925 until 9 January 1932
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 5 July 1927 until 27 May 1930
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 6 September 1927 until 17 March 1930
 • predikant Nederlandse Hervormde Kerk te Urk, from 10 January 1932 until 9 May 1933 (beroepen in november 1931)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 May 1933 until 8 June 1937
 • fractievoorzitter (éénmansfractie) HGSP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 May 1933 until 8 June 1937

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid redactie "De Gereformeerde Kerk", weekblad van de Confessioneele Vereeniging, from 13 January 1910 until 29 September 1921
 • eindredacteur "De Gereformeerde Kerk", weekblad van de Confessioneele Vereeniging, from 6 October 1921 until September 1930

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Diende in 1927 met A. Braat (Plattelandersbond) een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in, waardoor de vereiste ondersteuning bij indiening van amendementen en moties zou worden geschrapt. Het voorstel werd in maart 1928 met 71-2 stemmen verworpen.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Kreeg in Hervormd-Gereformeerde kring bekendheid door de rubriek 'Vragenbus' in het blad 'De Gereformeerde Kerk'
 • Nam in 1932 ontslag als Tweede Kamerlid aangezien de Nederlandse Hervormde Kerk het ambt van predikant onverenigbaar achtte met het kamerlidmaatschap

Private life
 • Zijn eerste echtgenote overleed in het Rode Kruisziekenhuis in Den Haag, nadat zij een week eerder een schedelbreuk had opgelopen na een val van de trap in haar woning.

9.

Publications

Publications
 • P.J. Oud, "Het Jongste Verleden", deel III, 31
 • D. Nauta, "Langbeek, Casper Andries", in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 1, 125
 • B.J. Spruyt, "Ds. Lingbeek, getuigende geus", Reformatorisch Dagblad, 5 juli 1999
 • H. Tijssen, "Om het behoud van protestants Nederland. Biografie van C.A. Lingbeek, Dominee en politicus" (2016)
 • "Het Vaderland", 14 juni 1939
 • Wie is dat? 1931

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.