Ing. L.M. (Pol) de Beer

foto Ing. L.M. (Pol) de Beer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Eerste katholieke VVD'er in de Tweede Kamer en daarna jarenlang de voornaamste volkshuisvestingsspecialist van de VVD-fractie. Goed debater die krachtig een liberaal volkshuisvestingsbeleid verdedigde. Voerde in de jaren zeventig en tachtig pittige debatten met PvdA'ers als Van Dam i, Schaefer i en Kombrink i. Hield zich ook bezig met binnenlands bestuur, PTT-zaken en verkeer en waterstaat. Bracht samen met de PvdA'er Van der Doef i een initiatiefwet tot stand over de periodieke autokeuringen. Speelde later een belangrijke rol bij de plannen voor nieuwe huisvesting van de Tweede Kamer. Sloot zijn politieke loopbaan af als Eerste Kamerlid (1995-2003).

VVD
in de periode 1969-2003: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

Personal data

Surnames
Leopold Michel (Pol)

Place and date of birth
Wenduine (België), 6 August 1934

Place and date of death
Vlaardingen, 13 March 2024

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1 February 1959

3.

Main functions and occupations

 • bedrijfsleider bouwbedrijf "Nederlandse Bouw Compagnie", from 1964 until 1968
 • lid gemeenteraad van Utrecht, from 6 September 1966 until 19 February 1970
 • adjunct-hoofd planbureau Medische Faculteit, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, from 1968 until 1969
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 November 1969 until 14 September 1989
 • lid gemeenteraad van Vlaardingen, from 12 April 1994 until 15 April 1998
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 January 1995 until 13 June 1995
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 5 September 1995 until 10 June 2003

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • lid bestuur Vereniging oud-leden Tweede Kamer
 • lid Raad van Toezicht RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer), from 1 July 1996 until 1 July 2004

Derived functions (2/12)
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
 • voorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 15 June 1999 until 10 June 2003

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

as Member of the Parliament (3/7)
 • Interpelleerde op 3 juni 1976 minister Gruijters over het zich uit de huurwoningmarkt terugtrekken van institutionele beleggers
 • Interpelleerde op 28 januari 1982 staatssecretaris Van der Doef over eventuele taakuitbreiding van de PTT
 • Was woordvoerder ruimtelijke ordening/volkshuisvesting in de Eerste Kamer en hield zich ook bezig met Antilliaanse zaken en ontwikkelingssamenwerking.

Dissenting voting behaviour (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in de periode 1985-1987 enkele keren fungerend Kamervoorzitter

Private life
 • Zijn vader had een joodse achtergrond
 • Zesde zoon van een Rotterdamse vader en een Franse moeder, die de zomervakanties aan de Vlaamse zeekust plachten door te brengen. Zijn vader was op 42-jarige leeftijd als weduwnaar hertrouwd.

8.

Publications

Publications
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.