J.C.Th. (Jaap) van der Doef

foto J.C.Th. (Jaap) van der Doef
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

PvdA-politicus en burgemeester. Nuchtere zakelijke bestuurder met veel oog voor technologische ontwikkelingen. Begon als jongste bediende in een boekhandel en ontwikkelde zich daarna tot een prominent bestuurder in de katholieke vakbeweging. Deskundig op het gebied van het goederenvervoer. Als Tweede Kamerlid voor de PvdA woordvoerder verkeer, inkomensbeleid en technologiebeleid. Zorgde, samen met de VVD'er De Beer i, voor een wettelijke regeling van de verplichte periodieke autokeuring. Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (onder meer van PTT-aangelegenheden en vervoer) in tweede kabinet-Van Agt i. Daarna dertien jaar burgemeester van Vlissingen.

PvdA
in de periode 1973-1986: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Jacobus Cornelus Theresia (Jaap)

Place and date of birth
Doorn, 9 April 1934

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 1966
 • PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • districtsbestuurder KVB (Katholieke Bond van Vervoerspersoneel), from 1958 until 1968 (in het Zuiden van het land)
 • tweede voorzitter bedrijfsgroep wegvervoer, KVB (Katholieke Bond van Vervoerspersoneel), from 1968 until May 1971 (aangesloten bij het NKV)
 • voorzitter bedrijfsgroep wegvervoer, KVB (Katholieke Bond van Vervoerspersoneel), from 1971 until May 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 May 1973 until 11 September 1981
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (onder meer belast met PTT-zaken en vervoersaangelegenheden), from 11 September 1981 until 29 May 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 1 March 1986
 • burgemeester van Vlissingen, from 1 March 1986 until 1 May 1999
 • waarnemend burgemeester van Almere, from 1 June 2002 until 1 September 2002 (in verband met ziekte van burgemeester Ouwerkerk)

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de aangelegenheden behorende tot het werkterrein van a. het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, b. de Rijksluchtvaartdienst, c. de Rijksdienst voor het Wegverkeer, d. het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; 2. de aangelegenheden betreffende het goederenvervoer over de rail, langs de weg en over de binnenwateren; 3. de aangelegenheden betreffende het EEG-vervoerbeleid; 4. de aangelegenheden met betrekking tot LPG en LNG; 5. andere door de minister aan hem van geval tot geval toevertrouwde onderwerpen.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/20)
 • voorzitter "de Cultuurwerf" te Vlissingen
 • vicevoorzitter Raad van Toezicht Mondia Scholengroep Vlissingen, from 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/9)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het Structuurschema Vaarwegen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 March 1983 until 1 March 1986
 • voorzitter bijzondere commissie Harmonisatie Noordzeebeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 5 June 1984 until 1 March 1986

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Diende in 1975 samen met Pol de Beer (VVD) een initiatiefwetsvoorstel in over de verplichte periodieke keuring van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers door particuliere bedrijven. Dit voorstel werd in 1978 wet. (14.020)
 • Diende in 1980 een initiatiefwetsvoorstel in inzake overleg tussen werkgevers en werknemers over werkgelegenheid. Dit voorstel werd niet afgehandeld. (16.482)
 • Interpelleerde op 21 december 1983 minister Van Aardenne over het regionaal (economisch) beleid

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Stond in 1982 de Postgiro/Rijkspostspaarbank toe het dienstenpakket uit te breiden met reisverzekeringen en handel in vreemd geld. Daarmee werd vooruit gelopen op instelling van de Postbank.
 • Besloot in 1982 het zand- en grindvervoer via de schippersbeurt te laten verlopen. Daarmee kwam er een einde aan de particuliere bedrijfsregeling.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1981 samen met minister Den Uyl de Binnenschepenwet in het Staatsblad. Deze wet bevat regels over de veiligheid van de scheepvaart op binnenwateren en over arbeidsomstandigheden op binnenvaartschepen. In de wet staan bepalingen over de deugdelijkheid, inrichting en uitrusting van schepen, over de veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid aan boord en over de kennis, bekwaamheid en lichamelijke geschiktheid van de schipper. Voor schepen van 15 meter of langer wordt een vaarbewijs verplicht gesteld. (13.978)

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Was in april 1975 kandidaat voor het voorzitterschap van de PvdA, maar werd met 5973 tegen 5736 stemmen verslagen door Ien van den Heuvel
 • Behoorde in oktober 1977 tot de acht partijbestuursleden die vóór het aanvaarden van de verhouding 8-7-1 in het beoogde tweede kabinet-Den Uyl stemden
 • Was in 1979 naast Max van den Berg en Wim Meijer kandidaat voor het voorzitterschap van de PvdA, maar werd niet gekozen

Private life
 • Zijn eerste echtgenote was onderwijzeres en raadslid voor de PPR in Utrecht

Campaign trail
 • Werd in 1981 en 1982 via de Zeeuwse kandidatenlijst van de PvdA tot Tweede Kamerlid gekozen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.