J.L.N. (Jan) Schaefer

foto J.L.N. (Jan) Schaefer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Markante, onconventionele en populaire PvdA-politicus. Was aanvankelijk banketbakker en werd na een korte periode als Tweede Kamerlid staatssecretaris van Volkshuisvesting in het kabinet-Den Uyl i. Gaf een grote impuls aan de stadsvernieuwing. Werd daarna wethouder van volkshuisvesting in Amsterdam. Keerde in 1986 echter terug als Tweede Kamerlid. Hield zich toen vooral bezig met het midden- en kleinbedrijf. Moest wegens ziekte de politiek verlaten. Verscheen in de Kamer meestal in spijkerpak, zonder stropdas. Voorstander van duidelijk taalgebruik in de politiek en dominant bestuurder. Zijn bekendste uitspraak is: 'In ge-ouwehoer kun je niet wonen'.

PvdA
in de periode 1971-1990: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Johannes Lodewijk Nicolaas (Jan)

Place and date of birth
Amsterdam, 16 March 1940

Place and date of death
Amsterdam, 30 January 1994

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CPN (Communistische Partij van Nederland), around 1960 and still in 1965
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 1969
 • Gemeente-partij, from 1992 (lokale Amsterdamse partij)

3.

Main functions and occupations

 • buurtactivist "De Pijp" te Amsterdam, until 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 11 May 1973
 • staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (belast met stadsvernieuwing), from 11 May 1973 until 8 September 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1977 until 6 September 1978
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, from 6 September 1978 until 29 April 1986
 • wethouder (van woningzaken, stadsvernieuwing, bouw- en woningtoezicht, grondbedrijf) van Amsterdam, from 5 September 1978 until 29 April 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 23 January 1990
 • voorzitter Interbestuurlijke Projectgroep Sociale Vernieuwing, from 18 May 1990 until 1 January 1992

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met de zorg voor zaken de stadsvernieuwing betreffende, met inbegrip van instandhouding, de verbetering en de verdeling van de bestaande woningvoorraad.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter bestuur Stichting IDFA (Internationaal Documentary Filmfestival), around January 1990
 • lid beroepscommissie KMV (Koninklijke Motorrijders Vereniging), around January 1990

Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 September 1986 until 15 February 1990

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/7)
 • Diende in 1978 een initiatiefwetsvoorstel in over het tegengaan van leegstand van woningen. Dit door Nora Salomons en Schelto Patijn overgenomen voorstel werd later ingetrokken, nadat de regering de Leegstandswet tot stand had gebracht.
 • Werd na zijn terugkeer in de Tweede Kamer in 1986 woordvoerder van zijn fractie op het gebied van het midden- en kleinbedrijf en oorlogsgetroffenen. Hield aanvankelijk ook nog bezig met volkshuisvesting, maar was niet eerste woordvoerder op dat terrein.
 • Interpelleerde op 31 mei 1988 staatssecretaris Heerma over diens uitlatingen inzake de toekomst van gemeentelijke woningbedrijven

Dissenting voting behaviour (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/6)
 • Loodste in 1976 samen met minister Van Agt een door het kabinet-Biesheuvel ingediend wetsvoorstel door de Tweede Kamer over het tegengaan van het kraken van woningen. Het wetsvoorstel werd in 1978 ingetrokken en vervangen door het wetsvoorstel Leegstandswet. (12.305)
 • Bracht in 1977 de Interim-saldoregeling tot stand. Hierdoor kan het Rijk in bepaalde noodgebieden het verschil vergoeden tussen de kosten van voorbereiding en uitvoering van stadsvernieuwingsplannen.
 • De door hem in 1977 in de Tweede Kamer verdedigde wijziging van de Woningwet inzake aanschrijving tot verbetering van de woning en de Wet huurprijzen verbeterde woningen werden door zijn opvolger Brokx in 1978 in het Staatsblad gebracht. (13.835 & 13.836)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1974 een wet (Stb. 534) tot stand waardoor het in bepaalde gevallen voor gemeenten mogelijk werd de Woonruimtewet 1947 weer in werking te stellen. Dit was vooral nodig om gemeenten meer grip te bieden op de woningverdeling, onder andere bij stadsvernieuwing (bijvoorbeeld indien er vervangende woonruimte moest worden toegewezen). (12.888)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Gaf ook als wethouder van Amsterdam en sterke impuls aan de stadsvernieuwing en de nieuwbouw
 • Voerde in 1992 actie tegen het instellen van een deelgemeenteraad voor het centrum van Amsterdam
 • Nam in 1992 het initiatief tot de beweging "Democratisch Offensief", dat zich ten doel stelde de politiek dichter bij de burgers te brengen

Private life
 • Zijn moeder was eerder (in 1928) gehuwd met Willem Hendrik van Elk
 • Zijn ouders scheidden in 1951 toen hij elf jaar was. Hij woonde daarna met zijn moeder in Amstelveen.
 • Werd in september 1987 in het ziekenhuis opgenomen, omdat zich een bloedprop had gevormd in zijn hersenen

Anecdotes and citations
 • Droeg vrijwel altijd een spijkerpak. In Den Haag ging de grap dat hij dat, als hij thuiskwam, onmiddellijk verruilde voor 'gewone' kleding

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • partijblad "Voorwaarts", 15 juni 1986
 • "Jan Schaefer 1940-1994; Een robuuste doordouwer", NRC Handelsblad, 31 januari 1994
 • H. Hielkema, "Jan Schaefer, Amsterdammer", Trouw, 1 februari 1994
 • H. de Liagre Böhl, "Schaefer, Johannes Lodewijk Nicolaas (1940-1994)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel VI (digitale versie)
 • R. Hartmans, "Successtory stadsvernieuwing", in: Nationaal Archief Actueel, 2008/1
 • Louis Hoeks, "In geouwehoer kun je niet wonen. Het leven van Jan Schaefer" (2017)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.