Mr. J.J.L. van der Brugghen

foto Mr. J.J.L. van der Brugghen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Antirevolutionaire advocaat en rechter uit Nijmegen. Antirevolutionair, maar aanhanger van de ethische richting. Was Tweede Kamerlid voor het district Zutphen en werd in 1856 minister van Justitie en leider van een koninklijk kabinet i. Verdedigde in die functie een herziening van de Lager-onderwijswet, die niet strookte met de ideeën van zijn politieke vriend Groen van Prinsterer i. Werd door deze toen niet langer als 'zijn vriend' beschouwd. In 1858 eindigde zijn ministerschap en politieke loopbaan.

antirevolutionair
in de periode 1853-1858: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Justinus Jacob Leonard

Place and date of birth
Nijmegen, 6 August 1804

Place and date of death
Ubbergen (Gld.), 2 October 1863

Place and date of burial
Nijmegen, 5 October 1863

2.

Party/Movement

Party/Movement
antirevolutionair (christelijk-historisch) (in 1857 kwam het tot een breuk met Groen van Prinsterer ten gevolge van de nieuwe Schoolwet)

3.

Main functions and occupations

 • rechter Arrondissementsrechtbank te Nijmegen, from 1 October 1838 until 1 January 1840
 • president Arrondissementsrechtbank te Nijmegen, from 1 January 1840 until 1 July 1856
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, from 22 October 1850 until 14 June 1853 (in 1850-1853 voor het kiesdistrict Harderwijk, in maart-juni 1853 voor het kiesdistrict Oldebroek)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 June 1853 until 18 September 1854 (voor het kiesdistrict Zutphen)
 • minister van Justitie, from 1 July 1856 until 18 March 1858 (benoemd bij K.B. van 23 juni 1856, beëdigd 28 juni 1856)
 • ambteloos, from 1858

cabinet formation
 • kabinetsformateur, from 14 May 1856 (formatiepoging onderbroken, om zittende kabinet nog een kans te geven)
 • kabinetsformateur, until 21 June 1856 (ook de koning zelf en Jhr. F.L.W. de Kock, directeur van het Kabinet des Konings, waren nauw bij de formatie betrokken)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • redacteur Nijmeegs schoolblad, from 1844 until 1853
 • lid bestuur Asyl Steenbeek te Zetten, around 1862

Derived functions
tijdelijk voorzitter van de ministerraad, from 1 July 1856 until 2 January 1857

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Activities as minister
 • Stelde bij K.B. van 11 november 1856 de rijksveldwacht in
 • Verdedigde in 1857 met Van Rappard in de Tweede Kamer de ontwerp-Wet op het lager onderwijs, waarbij de niet naar gezindten gesplitste lagere school gehandhaafd bleef. Kwam hierdoor tegenover zijn vroegere geestverwanten, onder wie Groen van Prinsterer, te staan.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Stichtte de christelijke school "De Klokkenberg" te Nijmegen
 • Hield bij de formatie van zijn kabinet sterk rekening met de wensen van de koning en handhaafde daarom Forstner van Dambenoy en A.G.A. van Rappard

Campaign trail
 • Werd in 1853 in de eerste stemmingsronde gekozen. Versloeg de liberalen W.H. Dullert en J.P.P. baron van Zuylen van Nijevelt
 • Werd bij de periodieke verkiezingen in 1854 verslagen door W.H. Dullert (lib.)
 • Was na 1858 nog diverse malen zonder succes Tweede Kamerkandidaat, o.a. in Sneek, Nijmegen, Utrecht en Rotterdam

8.

Publications

Publications (6/8)
 • A. Goslinga, "Het conflict Groen-Van der Brugghen", in: "Christendom en Historie" (1925)
 • Ph. Kohnstamm, "Mr. J.J.L. van der Brugghen" (1948)
 • N. van Egmond, "Consequent christendom. Leven en werk van mr. J.J.L. van der Brugghen" (1964)
 • J. Brouwer, "Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van mr. J.J.L. van der Brugghen 1809-1863" (1981)
 • J.C. Boogman, "Rondom 1848. De politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858"
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 484

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.