Lieve Sylvana: dankjewel!

Source: BIJ1 (BIJ1) i, Tweede Kamerfractie BIJ1 (BIJ1) i, published on Friday, August 4 2023.

‘Je moet volhouden zonder ooit je tederheid te verliezen’, zei bekend revolutionair Che Guevara eens.

Het citaat kwam deze week in onze hoofden op, omdat het soms voelt als een heuse beproeving om midden in een politieke arena trouw te blijven aan je principes. — Je zult het als lezer misschien herkennen. Sommige dagen voel je een drempel om de klare taal van onze radicale boodschap te verkondigen op sociale media, in de raadszaal, op straat, of zelfs richting je familie en vrienden. Andere dagen vecht je tegen de verleidelijke impulsen van wrok, omdat wij en onze politiek van alle kanten worden tegengewerkt en die tegenwerking veel pijn kan doen.

Het is soms dus verleidelijk om te zeggen dat onze doelen van radicale liefde, oprechte solidariteit en medemenselijkheid niet altijd ons middel kunnen zijn. Dat we moeten volharden en daarbij niet altijd teder kunnen zijn. Maar wat zijn we dan waard…? Evengoed is het soms verleidelijk om wel trouw te blijven aan de tederheid, maar niet meer te volharden. Maar wat betekent solidariteit als we niet op elkaar kunnen leunen om de strijd voort te zetten?

De werkelijke uitdaging is dus misschien wel om, juist wanneer het vuur ons aan de schenen staat, terug te kunnen grijpen naar onze kernwaarden en principes. Vol te houden, sowieso, maar wel zonder ooit onze tederheid te verliezen.

In ons midden hebben we altijd ten minste één vrouw, die ons dagelijks voordoet hoe je die schier onmogelijke opdracht kunt klaren. Omdat zij als geen ander deze motor achter onze revolutie begrijpt en doorleeft. Het zijn haar woorden en daden waarmee onze politiek leider Sylvana Simons ons er alsmaar aan herinnert, dat inboeten op onze principes nooit de juiste weg kan zijn.

Haat noch afschuw, verkettering noch tegenwerking hebben Sylvana belet om onze radicale boodschap te uiten. En iedere dag weer staat ze op om onze belangen te verdedigen. Dat doet ze vanuit slechts één simpele drijfveer: het is haar enorme liefde voor ieder mens, dier en de planeet die maakt dat zij ons allen vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid gunt. En die liefde maakt zij tot de motor van haar strijd.

Lieve Sylvana, zoals je weet, zijn er partijleiders die zalen kunnen bewegen met hun woorden. Partijleiders met het onmenselijke geduld om steeds hetzelfde uit te leggen om een ander iets uit te leggen. En partijleiders wier charmes hun beste wapen zijn. Jij hebt dat allemaal. Maar meer dan dat - en daarin vinden wij je uniek en onvervangbaar - ben je een vrouw met zo veel innerlijke wijsheid, een fantastische leraar en daarmee een grote inspirator.

Jouw kracht, jouw liefde en jouw strijdbaarheid zijn jarenlang de benodigde ontsteking geweest voor de vlam van zoveel mensen, van uiteenlopende achtergronden, om hun strijd tegen onrecht en onderdrukking te beginnen en met liefde vol te houden. Je draagt de échte oppositie van dit land op je schouders. En vervolgens heb je ons allemaal uitgenodigd om er op diezelfde schouders nog eens bij te komen staan. Je gaf ons je vertrouwen om de beweging verder uit te bouwen. Dankjewel daarvoor.

Je bent het gezicht geworden van intersectionele solidariteit. Je hebt laten zien dat veel verschillende groepen mensen dezelfde belangen delen en we dus het beste de handen ineen kunnen slaan. Je bent de Marianne geworden van het verzet tegen racisme, validisme, seksisme, kapitalisme, neoliberalisme, koloniale machtsverhoudingen uit heden en verleden en zelfs van het verzet tegen moorddadig covidbeleid. Je bent de personificatie van de heruitgevonden principiële linkse politiek, die weer van zich af durft te bijten. — Met jouw kracht, liefde en strijdbaarheid, besef dat goed, heb je Nederland en haar geschiedenis voorgoed veranderd.

Het is een eer dat wij mogen voortbouwen op de erfenis die jij achterlaat. Je hebt de basis gelegd voor een historische beweging, zoals Nederland die nooit eerder in deze omvang heeft gezien. Een beweging die succes na succes weet te boeken in het domineren van de politieke agenda’s en in het aanpakken van onrecht. Radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid zijn niet langer een droom. Jij hebt onze ideaalwereld een heel stuk tastbaarder gemaakt.

Maar nu… Na decennialang met je gezicht in de media te hebben gestaan, na bijna acht jaar partijleiderschap en na evenzolang alle bijbehorende offers te hebben gebracht, heb je besloten te luisteren naar je eigen behoeftes. We hadden je graag nog jarenlang onze partijleider genoemd, maar hebben alleen maar respect en begrip voor je keuze. Je kiest ervoor om van het podium te stappen, voordat de hardheid van de strijd je de tederheid ontneemt. En zo weet je ons, zelfs in de keuze om te stoppen als partijleider, wederom te inspireren.

Lieve Sylvana, we bedanken je voor alles wat we met jou hebben mogen bouwen en we kijken uit naar wat de toekomst brengt. Meer tijd om een geweldige oma te zijn, meer tijd om je kunstige talenten verder te ontdekken.. maar laten we niet doen alsof dit al het afscheid is. Want de komende maanden gaan we je vooral weer meer tijd zien steken in het Kamerwerk, specifiek in je werk voor de belangrijke parlementaire enquêtecommissie waaraan je deelneemt. We wensen je daarin ontzettend veel succes en blijven, ook in de toekomst, met/voor/achter/naast je staan, zoals we weten dat jij ook met/voor/achter/naast BIJ1 blijft staan.

Nogmaals dankjewel. We gaan samen voorwaarts en… tot de overwinning, altijd!

Edson, Michele, Leonieke, Dinah, Petra, Cheryl en Rebekka

Partijbestuur BIJ1